Nowe dane w Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG)

Dodano: 12 lutego 2024

     Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG) powstało w Instytucie Geodezji i Kartografii w ramach projektu pt. „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej” (akronim EPOS-PL, POIR.04.02.00-14-A0003/16).

     Projekt EPOS-PL był realizowany w latach 2016-2022 przez konsorcjum w składzie Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polska Grupa Górnicza. Liderem konsorcjum był Instytut Geofizyki PAN.

     Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG) gromadzi i udostępnia dane grawimetryczne: obserwacje pływowe, grawimetryczne pomiary absolutne oraz produkty przetworzenia danych z grawimetrycznych misji satelitarnych. Obecnie poprzez dedykowany serwis internetowy dostępne są dane z pięciu stacji, na których prowadzone są ciągłe rejestracje pływowe, zlokalizowanych na obszarze Polski: Borowa Góra (Instytut Geodezji i Kartografii), Borowiec (Centrum Badań Kosmicznych Polska Akademia Nauk), Katowice i Rybnik (Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy) oraz Wrocław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Zapraszamy do odwiedzenia strony CIBOG: https://cibog-platform.igik.edu.pl