Nowy artykuł zespołu Centrum Teledetekcji w Remote Sensing

W międzynarodowym czasopiśmie Remote Sensing ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Macieja Bartolda oraz Marcina Kluczka z Centrum Teledetekcji. Publikacja zatytułowana A Machine Learning Approach for Mapping Chlorophyll Fluorescence at Inland Wetlands przedstawia rezultaty prac nad nowym modelem uczenia maszynowego do szacowania zjawiska fluorescencji chlorofilu na obszarze mokradeł w oparciu o dane czasowo-przestrzenne z satelitów najnowszej generacji Sentinel-2. Prace związane z pomiarami terenowymi fluorescencji chlorofilu w dolinie Biebrzy były realizowane w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5.


Abstrakt graficzny artykułu A Machine Learning Approach for Mapping Chlorophyll Fluorescence at Inland Wetlands

Link do artykułu w Remote Sensing: https://doi.org/10.3390/rs15092392

Link do projektu http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-pomiary-fluorescencji-cholorofilu-torfowisk-biebrzy