Prezes GUS powołał prof. dr hab Katarzynę Dąbrowską - Zielińską jako członka Naukowej Rady Statystycznej

Dodano: 09 marca 2020

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powołał prof. dr hab. Katarzynę Dąbrowską–Zielińską jako członka Naukowej Rady Statystycznej (Dz. Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego, ZARZĄDZENIE NR 18 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO w sprawie  składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej grudzień 2019). Naukowa Rada działa przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego jako organ opiniodawczo-doradczy.  Członków Rady powołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.