Relacja z konferencji ESA BIC Poland - Catch the Star

Dodano: 20 stycznia 2023

18 stycznia 2023r w siedzibie Brain Embassy odbyło się pierwsze wydarzenie otwierające nabór ESA BIC Poland.

ESA BIC to sieć inkubatorów tworzonych w Europie z wykorzystaniem środków krajowych oraz pochodzących z Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, których celem jest wspieranie i inspirowanie przedsiębiorców, których przedsięwzięcia są na wczesnych etapach rozwoju, związanych z branżą kosmiczną tj. którzy wykorzystują technologie pochodzące z sektora kosmicznego dla potrzeb innych branż (spin-off), lub którzy wykorzystują technologie stosowane w innych branżach, dla potrzeb branży kosmicznej (spin-in). Inkubator ten funkcjonować będzie w ramach sieci inkubatorów przedsiębiorczości ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centres) pod nazwą ESA BIC Poland;

Instytut Geodezji i Kartografii jest członkiem konsorcjum, którego zadaniem jest wsparcie merytoryczne, polegające na prowadzeniu warsztatów i szkoleń oraz umożliwianiu nawiązania współpracy pomiędzy Startupami - uczestnikami ESA BIC Poland a przedsiębiorcami oraz instytucjami zaangażowanymi w branżę kosmiczną, a także wsparciu finansowym i administracyjnym.

Na spotkaniu Instytut był reprezentowany przez mgr Marzenę Kasperek z Centrum Teledetekcji.