Seminarium "Założenie i pomiar osnowy grawimetrycznej w Irlandii (AGN Ireland)"

Dodano: 05 czerwca 2023

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Założenie i pomiar osnowy grawimetrycznej w Irlandii (AGN Ireland)". Seminarium wygłosi dr inż. Przemysław Dykowski. Seminarium odbędzie się 12 czerwca 2023 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2 piętrze. W seminarium będzie można również wziąć udział online poprzez aplikację MS Teams.

Link do spotkania: LINK

W latach 2018-2022 Instytut Geodezji i Kartografii we współpracy z Ordnance Survey of Ireland oraz Ordnance Survey of Northern Ireland zaprojektował, założył i pomierzył osnowę grawimetryczną na wyspie Irlandii. Była to pierwsza tego typu działalność na wyspie od blisko 50 lat. Osnowa grawimetryczna była mierzona z wykorzystaniem techniki absolutnych pomiarów przyśpieszenia siły ciężkości grawimetrem absolutnym A10-020. Na każdym z punktów osnowy wyznaczany był gradient pionowy przyśpieszenia siły ciężkości. W sumie ponad 60 punktów zostało przemierzonych w trzech oddzielnych kampaniach pomiarowych. Dodatkowym aspektem prac w Irlandii była weryfikacja lokalnego modelu pływów oceanicznych, które na zachodzie Irlandii osiągają wartości ponad 10-krotnie większe niż dla Polski. Weryfikacja odbyła się poprzez analizę blisko 900 dni ciągłych rejestracji pływowych w rejonie Dublina.