dr inż. Przemysław Dykowski

Adiunkt w Centrum Geodezji i Geodynamiki, specjalista w zakresie naziemnych pomiarów grawimetrycznych, w szczególności w zakresie obsługi grawimetrów absolutnych typu A10, kwantowych typu AQG, nadprzewodnikowych iGrav oraz względnych LaCoste&Romberg. i ich wykorzystania przy realizacji systemów odniesienia w grawimetrii geodezyjnej i metrologii grawimetrycznej.

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna z roku 2010. Pracownik IGiK od początku roku 2011. W maju 2019 roku uzyskał stopień doktora geodezji na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy pt. „Analiza czynników wpływających na wiarygodność precyzyjnych absolutnych wyznaczeń przyśpieszenia siły ciężkości grawimetrem absolutnym A10”. Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie realizacji względnych i absolutnych pomiarów przyśpieszenia siły ciężkości zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych. Posiada doświadczenie w zakresie planowania, realizacji i opracowania względnych i absolutnych pomiarów grawimetrycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W latach 2011-2023 kierował pracami związanymi z absolutnymi pomiarami grawimetrycznymi oraz modernizacją osnów grawimetrycznych w Danii, Szwecji, Irlandii, Polsce i Słowacji.

Od roku 2016 roku kierownik Badawczo-Wzorcującego Laboratorium Grawimetrycznego, zaś od 2019 roku kierownik Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego Borowa Góra.

Od roku 2023 członek Grupy Roboczej ds. Grawimetrii przy Komitecie Konsultatywnym ds. Masy i Wielkości Pokrewnych Międzynarodowego Biura Wag i Miar (CCM Working Group on Gravimetry - CCM-WGG) oraz Podkomisji Grawimetrycznej przy Komitecie Technicznym ds. Masy (TC-M Subcommittee Gravimetry) organizacji EURAMET.

orcid.org/0000-0002-9092-9926


Ostatnie publikacje:

 • Krynski J., Dykowski P., Godah W., Szelachowska M., (2023): Research on gravity field modelling and gravimetry in Poland in 2019-2022, Advances in Geodesy and Geoinformation, Vol. 72, No 2. DOI:10.24425/agg.2023.146158.
 • Karkowska K., Wilde-Piórko M., Dykowski P., (2022): Analysis of earthquakes recordings of tidal gravimeters in the period range of 10-1000 s, Acta Geodynamica et Geomaterialia 19(1):79–92. DOI: 10.13168/AGG.2021.0043
 • Dykowski P., Kryński J., (2022): Kalibracja grawimetru gPhoneX#171, Raport dla CBK PAN, czerwiec 2022 (6 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2022): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr DO.230.289.2021 Kampanie pomiarowe 1-4 z 6, Raport dla CBK PAN, czerwiec 2022 (5 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2022): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr 50/FT-2/BH/2020 Kampania pomiarowa 3 z 6, Raport dla GIG, sierpień 2022 (9 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2022): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr 50/FT-2/BH/2020 Kampania pomiarowa 4 z 6, Raport dla GIG, listopad 2022 (9 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., Sękowski M., Karkowska K., (2022): AGN Ireland Data processing report, Relating to the provision of Services pursuant to Request for Tenders for the provision of Absolute Gravity Network, October 2022 (29 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2021): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr 50/FT-2/BH/2020 Kampania pomiarowa 1 z 6 (Główny Instytut Górnictwa), Warszawa, 2021 (7 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2021): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr 50/FT-2/BH/2020 Kampania pomiarowa 2 z 6 (Główny Instytut Górnictwa), Warszawa, 2021 (8 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2021): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr DO.230.289.2021 Kampania pomiarowa 1 z 6 (Centrum Badań Kosmicznych), Warszawa, 2021 (4 pp).
 • Falk R., Pálinkáš V., Wziontek H., Rülke A., Val'ko M., Ullrich Ch., Butta H., Kostelecký J., Bilker-Koivula M., Näränen J., Prato A., Mazzoleni F., Kirbaş C., Coşkun ., Van Camp M., Casrelein S., Bernard J.D., Lothhammer A., Schilling M., Timmen L., Iacovone D., Nettis G., Greco F., Messina A.A., Reudink R., Petrini M., Dykowski P., Sękowski M., Janák J., Papčo J., Engfeldt A., Steffen H., (2020): Final report of EURAMET.M.G-K3 regional comparison of absolute gravimeters, Metrologia, Volume 57, Number 1A, DOI: 10.1088/0026-1394/57/1A/07019 (Web of Science, Scopus) ARTYKUŁ
 • Dykowski P., Kryński J., (2020): Wyznaczenie wartości przyspieszenia siły ciężkości w siedzibie firmy Wagi Wielkopolska SP. Z O.O. w Puszczykowie, Warszawa, 2020 (5 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2020): Wyznaczenie wartości przyspieszenia siły ciężkości w siedzibie firmy AXIS w Gdańsku, Warszawa, 2020 (6 pp).
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J.E., (2019): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, FIG Congress 2018, 6–11 May 2018, Istanbul, Turkey; Geophysica, 54(1), pp. 69-92. (Scopus)
 • Krynski J., Dykowski P., Olszak T. (2019): Research on gravity field modelling and gravimetry in Poland in 2015–2018, Geodesy and Cartography, vol. 68, No 1,pp. 31-63, 2019, pp. 31-63, DOI: 10.24425/gac.2019.126096 (Scopus, Science Citation Index Expanded, Emerging Source Citation) ARTYKUŁ
 • Mutke G., Kotyrba A., Lurka A., Olszewska D., Dykowski P., Borkowski A., Araszkiewicz A., Barański A., (2019): Upper Silesian Geophysical Observation System A unit of the EPOS project, Journal of Sustainable Mining, Vol. 18, Issue 4, November 2019, pp. 198-207, https://doi.org/10.1016/j.jsm.2019.07.005 (Scopus, Science Citation Index Expanded) ARTYKUŁ
 • Dykowski P., Kane P., Krynski J., Fitzpatrick K., Bell G., Aiken M., (2019): Towards the establishment of the Absolute Gravity Network Ireland, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Tallinn, Estonia, 22–24 May 2019 PUBLIKACJA
 • Dykowski P., Kane P., Krynski J., Fitzpatrick K., Bell G., Aiken M., (2019): Towards the establishment of the Absolute Gravity Network Ireland, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Tallinn, Estonia, 22–24 May 2019 REFERAT
 • Dykowski P., Krynski J., Sękowski M., (2019): A 3 year long AG/SG gravity time series at Borowa Gora Geodetic Geodetic-Geophysical Observatory, 27 IUGG General Assembly 2019, Montreal, Canada, 08-18 July 2019.
 • Dykowski P., Krynski J., Sekowski M., Kane P., Fitzpatrick K., Healy R., Byrne M., Bell G., Aiken M., (2019): Establishment of the Absolute Gravity Network Ireland – first results, 5th IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements TG-SMM, 1-4 October 2019, St. Petersburg, Russia.
 • Dykowski P., Sekowski M., Krynski J., Olszewska D., Araszkiewicz A., Kaplon J., Borkowski A, Ilieva M., Mutke G., Kotyrba A., Baranski A., (2019): Gravity, GNSS, InSAR combination for monitoring deformation related to industrial activity on Multidisciplinary Upper Silesian Episode within the EPOS-PL project, 5th IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements TG-SMM, 1-4 October 2019, St. Petersburg, Russia.
 • Rohm W., Kotyrba A., Mutke G., Olszewska D., Borkowski A., Dykowski P., Sekowski M., Lizurek G., Urban P., (2019): Multidisciplinary Upper Silesian Episode a Multidisciplinary Approach in Building Research Infrastructure for Observation of Geodynamic Processes Related to Industrial Activity, 27th IUGG 2019 General Assembly, Montreal, Canada, 8-18 July 2019
 • Wilde-Piorko M., Dykowski P., Karkowska K., Olszak T., Polkowski M., Sekowski M. (2019): Determination and Verification of Relative Gravimeterers’ Transfer Function, 27 IUGG General Assembly 2019, Montreal, Canada, 08-18 July 2019.
 • Dykowski P., Krynski J., (2018): Reference gravity measurements at the port of Świnoujście (pier Władysława IV), Report for the Federal Agency for Cartography and Geodesy - BKG, August 2018, Warsaw, August 2018 (10 pp).
 • Dykowski P., Krynski J., (2018): Report on processing A10-020 survey campaign in Denmark in September 2018, Report for DTU Space, Warsaw, November 2018 (7 pp).
 • Dykowski P., Krynski J., (2018): Pomiary przyspieszenia siły ciężkości w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie w czerwcu 2018 r., Warszawa, Grudzień 2018 (7 pp). 
 • Dykowski, P., Sękowski, M., Kryński, J., Wilde-Piórko, M. (2018) Report on the Borowa Gora (BG) IGETS Station, IGETS Workshop, 18-20 czerwca 2018, Poczdam, Niemcy PREZENTACJA
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, FIG, XXVI International Congress, 6–11 May 2018, Istanbul, Turkey PREZENTACJA
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, EUREF 2018, 30 May - 01 June 2018, Amsterdam, The Netherland PREZENTACJA
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, Geodesy in a Dynamic World Celebrating the 100 year anniversary of FGI, Nordic Geodetic Commission General Assembly, Helsinki 3-6.9.2018 (prezentacja)
 • Mutke G., Kotyrba A., Lurka A., Olszewska D., Dykowski P., Borkowski A., Araszkiewicz A., Barański A. (2018): Upper Silesian Geophysical Observation System - a unit of European Plate Observing System, 4th International Conference on APPLIED GEOPHYSICS 2018, 28 to 29 June, 2018, Krakow, Poland (prezentacja)
 • Sośnica K., Rohm W., Bosy J., Zajdel R., Hadas T., Kaplon J., Kudlacik I., Pawluszek K., Sierny J., Ilieva M., Borkowski A., Krynski J., Dykowski P., Mutke G., Kotyrba A., Olszewska D., (2018): Monitoring of Earth surface displacements using integrated multi-GNSS, gravity, seismic, and InSAR data in the framework of GGOS-PL++, Conference: COSPAR 2018 42nd Assembly, REFERENCE FRAMES FOR APPLICATIONS IN GEOSCIENCES (REFAG2018) PLAKAT
 • Dykowski P., Sekowski M., Krynski J., (2018): The use of the A10-020 absolute gravimeter for the establishment and modernization of national gravity controls in Europe, Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-2025, 2018 EGU General Assembly 2018, 8–13 April 2018, Vienna, Austria PLAKAT
 • Olszak T., Dykowski P., (2018): Ewolucja światowych grawimetrycznych systemów odniesienia i ich realizacja w Polsce, Konferencja: Systemy odniesień przestrzennych – stan obecny i perspektywy rozwoju, 25-27 września, Grybów, Polska (referat zaproszony)
 • Dykowski P., Kryński J., Sękowski M., (2018): The use of the A10-020 absolute gravimeter for the establishment and modernization of national gravity controls in Europe, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-2025, EGU General Assembly 2018, 8–13 April, Vienna, Austria.
 • Dykowski P., Krynski J., Wilde-Piorko M., Sekowski M., (2018): Assessment of iGrav-027 superconducting gravimeter for validation of gravity variations based on atmospheric and hydrological models, GGHS2018 “Gravity, Geoid and Height Systems 2” Symposium, 2nd joint meeting of the International Gravity Field Service and Commission 2 of the IAG, 17–21 September 2018, Copenhagen, Denmark
 • Kryński J., Wilde-Piórko M., Dykowski P., Sękowski M., Godah W., Szelachowska M., (2018): Budowa Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG), 1 konferencja naukowo-techniczna poświęcona projektowi EPOS-PL, Jachranka, 19-21 November 2018.
 • Wilde-Piorko M., Dykowski P., Polkowski M., Sekowski M., Grad M., Krynski J., (2018): Determination of the Earth’s mantle structure from low-period seismic surface waves recorded by superconducting and spring gravimeters at the Borowa Góra Gora Observatory, 1st Workshop on the International Geodynamics and Earth Tide Service (IGESTS), 18–20 June 2018, Potsdam, Germany.
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, FIG, XXVI International Congress, 6–11 May 2018, 20 pp., Istanbul, Turkey ARTYKUŁ