Spotkanie informacyjne: Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu

Dodano: 04 marca 2019

W dniu 27 lutego 2019 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące usług komponentu lądowego Copernicus koordynowanych przez Europejską Agencję Środowiska, z zakresu informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi. Organizatorami spotkania był Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK) i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), obie instytucje pełnią rolę krajowych centrów referencyjnych sieci EIONET do spraw pokrycia terenu.

Głównym celem seminarium było podsumowanie prac wykonanych w Instytucie Geodezji i Kartografii w ramach umowy z Europejską Agencją Środowiska (EEA), dotyczących produkcji krajowej bazy pokrycia terenu Corine Land Cover 2018, weryfikacji produktów serwisu Copernicus Land Monitoring, w tym szczegółowych warstw wysokorozdzielczych, przedstawiających podstawowe formy pokrycia terenu oraz weryfikację produktów lokalnych, tj.: Urban Atlas, Riparian Zones i Natura 2000.

Uczestników seminarium powitała Anna Katarzyna Wiech - Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ oraz Z-ca przedstawiciela PL w Zarządzie EEA. Następnie, w kolejności, Małgorzata Bednarek (GIOŚ), pełniąca rolę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. współpracy z EEA przedstawiła działalność Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET), Prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (IGiK), przedstawicielka Polski w Forum Użytkowników Copernicus i kierownik Centrum Teledetekcji w IGiK, zaprezentowała Europejski Program Obserwacji Ziemi Copernicus, zaś Maria Lenartowicz (GIOŚ) przypomniała o roli GIOŚ w projektach Corine Land Cover i poinformowała o sposobie udostępniania krajowych baz danych Corine Land Cover. W dalszej części dr inż. Agata Hościło (IGiK), kierownik projektu realizowanego w ramach umowy ramowej z EEA, podsumowała projekt Corine Land Cover 2018 (CLC2018) oraz zaprezentowała uczestnikom koncepcję produkcji przyszłych baz CLC. Następnie przedstawiciele zespołu projektowego w IGiK (Anna Mirończuk i Damian Olszewski) zaprezentowali dostępne warstwy wysokorozdzielcze (eng.: High Resolution Layers - HRL) zawierające uszczegółowioną informację o charakterystycznych formach pokrycia terenu (tereny nieprzepuszczalne, tereny zadrzewione, tereny pokryte roślinnością trawiastą, zbiorniki wodne i obszary podmokłe) oraz produkty lokalne: Urban Atlas, Riparian Zones i Natura 2000.

Krajowa baza Corine Land Cover 2018 (CLC2018) jest udostępniania przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: http://clc.gios.gov.pl/

Krajowe warstwy wysokorozdzielcze (eng.: High Resolution Layers - HRL), przedstawiające tereny nieprzepuszczalne, tereny zadrzewione, tereny pokryte roślinnością trawiastą, zbiorniki wodne i obszary podmokłe oraz produkty lokalne w granicach Polskie (Urban Atlas, Riparian Zones i Natura 2000) udostępnianie są przez Instytut Geodezji i Kartografii:

http://www.igik.edu.pl/pl/corine-projekt