Światowy Dzień Mokradeł 2021

2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Data ta upamiętnia podpisanie w irańskim Ramsarze w dniu 2 lutego 1971 r. Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe.

Polska, która jest Stroną Konwencji Ramsarskiej od 22 marca 1978 r., wyznaczyła na swoim terytorium 19 obszarów: sześć parków narodowych (Biebrzański, Narwiański, Poleski, Słowiński, Ujście Warty, Wigierski), pięć jezior (Druzno, Karaś, Łuknajno, Siedmiu Wysp, Świdwie), ujściowy odcinek Wisły wraz z otaczającymi go mokradłami, torfowiska położone w Karkonoszach i Górach Izerskich, polodowcowe stawy i torfowiska w Tatrach, rezerwat przyrody Bór nad Czerwonem a także kompleksy stawów rybnych w okolicach Milicza i Przemkowa.

Tegoroczny Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". Po kliknięciu w poniższe grafiki można pobrać plakat Dnia Mokradeł i ulotkę z podstawowymi informacjami o wodzie, mokradłach oraz ich ścisłych powiązaniach z życiem i działalnością człowieka.

Więcej o rocznicy podpisania Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych znajdziemy pod adresem:
https://www.gdos.gov.pl/swiatowy-dzien-mokradel-2021-3


Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie wykorzystywania zobrazowań satelitarnych do monitorowania stanu środowiska mokradeł. Obecnie w Centrum realizowany jest temat badawczy dotyczący wykorzystania danych satelitarnych z zakresu optycznego i mikrofalowego Sentinel-1/2/3 oraz wieży kowariancji wirów (ang. Eddy Covariance Flux Tower) na potrzeby modelowania bilansu węgla w ekosystemie mokradeł.

Ponadto na terenie Bagien Biebrzańskich działa założona kilka lat temu sieć sond do pomiarów wilgotności gleby na kilku poziomach głębokości dla potrzeb kalibracji i walidacji sygnałów mikrofalowych rejestrowanych przez satelitę Sentinel-1.

W latach 2015-2017 Centrum Teledetekcji realizowało na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej projekt pt. POLWET - System monitorowania obszarów bagiennych należących do Konwencji Ramsarskiej w Polsce z wykorzystaniem danych satelitarnych. W ramach projektu zostały opracowane mapy stanu mokradeł i wskaźników wspomagających proces monitorowania, konserwacji i zarządzania ówczesnych trzynastu obszarów Ramsar w Polsce. Mapy zaprezentowano na stronie projektu http://polwet.com/

Listę projektów dotychczas prowadzonych w IGiK i poświęconych tematyce mokradeł i łąk znajdziemy pod adresem: http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-projekty


Poniżej pokazano interaktywne porównanie wilgotności gleby, opracowane dla obszaru Bagien Biebrzańskich na podstawie zobrazowań radarowych Sentinel-1 w kwietniu i lipcu 2020 roku.