Wystąpienie dr Dariusza Ziółkowskiego na Kongresie "Nauka dla Społeczeńtwa"

Dodano: 05 czerwca 2023

4 czerwca 2023 roku dr Dariusz Ziółkowski wystąpił na Kongresie "Nauka dla Społeczeństwa" organizowanym przez Radę Główną Instytutów Badawczych. Zaprezentowany został wykład pt. "Serwis Copernicus Deformacji Gruntu, czyli jak zmierzyć z kosmosu milimetrowe deformacje gruntu i budynków w całej Europie"

Europejski System Monitoringu Deformacji Copernicus (EGMS) otwiera nowy rozdział w dostępności danych o deformacji gruntu i obiektów budowlanych opracowanych metodami interferometrycznymi dla szerokiego grona użytkowników. Ze względu jednak na ogromny obszar opracowania system ten nie wyczerpuje wszystkich możliwości metod interferometrycznych dostępnych w skali bardziej lokalnej z użyciem danych wysokorozdzielczych, czy nawet Sentinel-1. W prezentacji przedstawiono podstawowe możliwości Europejskiego Serwisu Copernicus EGMS. Na podstawie zaś badań własnych przeprowadzonych na terenie Warszawy i Jawy (Indonezja) zaprezentowano bardziej zaawansowane możliwości technik interferometrycznych dostępne w opracowaniach lokalnych.