Prognozy plonów zbóż lepsze niż w roku ubiegłym.

Dodano: 04 sierpnia 2019

Centrum Teledetekcji monitoruje kondycję i warunki zagrożeń roślin uprawnych w okresie wzrostu. Na bazie zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR zostały opracowane modele wykorzystujące temperaturę powierzchni czynnej dla oszacowania natężenia suszy na obszarach rolniczych. W bieżącym roku w centralnej części Polski od początku czerwca przez ponad trzy dekady panowały wysokie temperatury i niedostateczna ilość opadów co spowodowało słabe uwilgotnienie roślin uprawnych. Obszar rolniczy objęty suszą na początku lipca zajmował ponad 70% w tym na 50% susza miała charakter głęboki. Obrazuje to mapa sporządzona w dniu 5 lipca b.r.

Począwszy od 1 maja monitorowaliśmy stan uwilgotnienia obszarów rolniczych publikując co 10 dni aktualną mapę.
Zasoby dotyczące tegorocznych warunków wzrostu upraw rolniczych można znaleźć na stronie:

Monitorowanie suszy rolniczej.

Na skutek przewlekłej suszy w okresie kluczowym dla wzrostu zbóż i rzepaku według naszych modeli plony tychże upraw nie będą wysokie. Licząc średnio, spadek plonu zbóż ogółem w stosunku do plonów potencjalnych może wynosić 18%, pszenicy ozimej 14%, a rzepaku nawet do 25%. Prognozy te są jednak wyższe niż ubiegłoroczne wyniki publikowane przez GUS. Przewidujemy plony zbóż ogółem wyższe średnio o 2% od tych w 2018; pszenicy ozimej o 5%; rzepaku średnio na podobnym poziomie, ale różnie w regionach Polski. W części południowo-wschodniej, gdzie w roku ubiegłym mieliśmy plony relatywnie wysokie, teraz są one niższe, zaś w części północno-zachodniej objętej w 2018 suszą i dużą redukcją plonów obecnie powinny być wyższe. Mapy poniżej ilustrują prognozowane średnie plony zbóż ogółem, pszenicy ozimej i rzepaku dla województw Polski (kolor tła), oraz słupki porównujące obecne prognozy z wynikami w roku 2018 wg. GUS oraz plonami maksymalnymi z wielolecia 2003-2018. Inne formy wyników prezentujemy w naszym serwisie w sekcji:

Prognozowanie plonów