Przedłużajaca się susza i spadek prognozy plonów zbóż i rzepaku.

Dodano: 01 lipca 2019

Centrum Teledetekcji monitoruje kondycję i warunki zagrożeń roślin uprawnych w okresie wzrostu. Na bazie zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR zostały opracowane modele wykorzystujące temperaturę powierzchni czynnej dla oszacowania natężenia suszy na obszarach rolniczych. W bieżącym roku w centralnej części Polski od początku czerwca obserwujemy wysokie temperatury i niedostateczną ilość opadów co daje oznaki słabego uwilgotnienia obszarów rolniczych. Aktualny stan trwającej suszy prezentujemy na mapie o rozdzielczości 1km2 opracowanej na dzień 30 czerwca br. W ostatniej dekadzie obszar dotknięty suszą powiększył się na północną i wschodnią część Polski. W województwach wielkopolskim i lubuskim nastąpiła niewielka poprawa. Obecnie szacujemy, że obszar rolniczy Polski objęty suszą stanowi ponad 50% przy czym 24% to susza głęboka.

Ad. 5 lipca 2019 W okresie 1-5 lipca sytuacja związana z uwilgotnieniem upraw rolniczych znacząco pogorszyła się. Obecnie tereny objęte suszą zajmują ponad 70% w tym na 50% susza ma charakter głęboki. Aktualna mapa to obrazuje.

Począwszy od 1 maja monitorowaliśmy stan uwilgotnienia obszarów rolniczych publikując co 10 dni aktualną mapę.
Zasoby dotyczące tegorocznych warunków wzrostu upraw rolniczych można znaleźć na stronie Monitorowanie suszy rolniczej.

Zajmujemy się również modelowaniem wysokości plonów zbóż i rzepaku. W bieżącym roku spodziewamy się znacznych spadków plonów z powodu złych warunków na starcie wegetacji oraz postępującej suszy w czerwcu który jest kluczowy dla wzrostu ziarna zbóż i rzepaku. Nasze prognozy znajdują się w sekcji Prognozowanie plonów