Dobre uwilgotnienie upraw rolniczych 2019

Dodano: 05 czerwca 2019

Centrum Teledetekcji monitoruje kondycję i warunki zagrożeń roślin uprawnych w okresie wzrostu. Na bazie zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR zostały opracowane modele wykorzystujące temperaturę powierzchni czynnej dla oszacowania uwilgotnienia roślin na obszarach rolniczych. W bieżącym roku od drugiej połowy maja obserwujemy bardzo obfite opady, zwłaszcza na południu Polski. Na całym obszarze przeważa bardzo dobre uwilgotnienie pól uprawnych. Aktualny stan uwilgotnienia roślin prezentujemy na mapie o rozdzielczości 1km2 opracowanej na dzień 30 maja br.

Począwszy od 1 maja śledziliśmy stan uwilgotnienia roślin publikując co 10 dni aktualną mapę.
Zasoby dotyczące tegorocznej sytuacji w rolnictwie można znaleźć na stronie Monitorowanie suszy rolniczej.

Zajmujemy się również modelowaniem wysokości plonów upraw rolniczych. W bieżącym roku spodziewamy się znacznych spadków plonów z powodu suszy w początkowym okresie wegetacji. Nasze prognozy znajdują się w sekcji Prognozowanie plonów