Wiadomości patentowe

Zezwolenie Prezesa Urzędu Patentowego RP nr GPII-075/2/03 z dnia 17.01.2003 r. na zamieszczanie na stronach internetowych Instytutu Geodezji i Kartografii wybranych informacji dotyczących zgłoszonych w Polsce wynalazków i wzorów użytkowych oraz ogłoszeń o uzyskanych patentach i prawach ochronnych z zakresu geodezji, kartografii i z dziedzin pokrewnych, publikowanych w Biuletynie Urzędu Patentowego i Wiadomościach Urzędu Patentowego w celu rozpowszechnienia ich w środowisku geodezyjnym i kartograficznym