Projekt InCoNaDa finansowany z Funduszy Norweskich oficjalnie rozpoczęty

Dodano: 15 października 2020

Projekt InCoNaDa finansowany z Funduszy Norweskich oficjalnie rozpoczęty

W minionym tygodniu, 6 października w Instytucie Geodezji i Kartografii (IGIK) odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu pt.: „Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases – InCoNaDa”. Projekt InCoNaDa znalazł się wśród innowacyjnych projektów NCBiR, które otrzymały dofinasowanie z Funduszy Norweskich w ramach projektu POLNOR2019.

Projekt jest realizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii (lider projektu), Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Politechnikę Łódzką, firmę Eversis Sp. z o.o. oraz NIBIO - Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Zespołem projektowym kieruje dr hab. inż. Agata Hościło z Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK.

Głównym celem projektu InCoNaDa jest zwiększenie zainteresowania informacjami o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzącymi z integracji danych programu Copernicus, usług programu Copernicus w zakresie monitorowania obszarów lądowych (Copernicus Land Monitoring Service - CLMS) oraz krajowych baz danych.

Więcej informacji o projekcie na http://www.igik.edu.pl/pl/cgs-inconada