Relacja z wizyty przedstawicieli IGiK Centrum Teledetekcji w Republice Południowej Afryki

Dodano: 31 stycznia 2023

W dniach 16-25 stycznia odbyła się wizyta przedstawicieli Instytutu Geodezji i Kartografii Centrum TeledetekcjiProf. dr hab. Katarzyna Dąbrowska Zielińska i mgr Radosław Gurdak w Republice Południowej Afryki. Wymiana miała miejsce w ramach wspólnego projektu pomiędzy IGIK a ARC (Agricultural Research Council) pt. Polsko-Południowo Afrykański System Monitorowania Upraw Rolniczych z zastosowaniem nowych satelitów obserwacji Ziemi.

Podczas pobytu zostały wygłoszone trzy seminaria skierowane do: farmerów, firmy VKB zajmującej się ubezpieczeniami plonów oraz do naukowców z ośrodka ARC Institute for Soil, Climate and Water. Prezentacja wygłoszona w ARC-ISCW miała tytuł Modelling Crop Growth, Drought and Yield Using Satellite Data – Joint Project SAPOL4CROP (IGIK-ARC). Podczas wystąpienia obecny był Konsul ds. rolnictwa Maciej Knowski.  

Celem przedstawianych referatów było zapoznanie uczestników z możliwościami technik teledetekcyjnych do monitorowania wzrostu roślin uprawnych (pszenicy i kukurydzy) oraz uzyskiwania większych plonów. Uczestnicy udali się również na wizytę do jednego z największych silosów zbożowych w Afryce o pojemności 85 tys. ton.