Rozpoczęto badania terenowe fluorescencji chlorofilu roślinności torfowisk

W dniach 26-28.04.2022 przeprowadzono pierwsze w tym roku pomiary terenowe fluorescencji chlorofilu roślinności torfowisk występujących na terenie Basenu Południowego i Środkowego Bagien Biebrzańskich.

Pomiar fluorescencji fluorymetrem OS5p+ jest uznaną metodą pozwalającą szybko i w sposób nieniszczący skontrolować proces fotosyntezy, a także określić stan zdrowotny oraz wystąpienie zjawisk stresowych w roślinach.

Badania są realizowane na potrzeby grantu pt: Naziemne pomiary fluorescencji chlorofilu wsparciem dla teledetekcyjnych badań stanu i kondycji torfowisk w dolinie Biebrzy finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Miniatura 5.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie serii pomiarów terenowych fluorescencji chlorofilu na obszarze torfowisk Doliny Biebrzy. Ponadto w ramach projektu zostanie przygotowana kompleksowa baza danych zawierająca uporządkowane i skatalogowane wyniki poszczególnych parametrów fluorescencji chlorofilu.

Planowane jest przeprowadzenie na obszarze Doliny Biebrzy kampanii terenowych do września 2022 r. Dodatkowo w punktach pomiarowych zostaną przeprowadzone pomiary zawartości chlorofilu miernikiem FieldScout CM 1000, wilgotności podłoża sondą TRIME-PICO64 oraz wskaźnika LAI urządzeniem LI-2200C Plant Canopy Analyzer.Więcej o projekcie:
http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-pomiary-fluorescencji-cholorofilu-torfowisk-biebrzy

Więcej o projektach realizowanych na obszarach mokradeł i łąk:
http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-mokradla-laki