Świętujemy Światowy Dzień Mokradeł 2023

Dodano: 08 lutego 2023

Światowy Dzień Mokradeł to kampania prowadzona na całym świecie, której celem jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat roli terenów podmokłych w przyrodzie i działalności człowieka. Tereny podmokłe pełnią istotne dla społeczeństwa funkcje, tj.: magazynowanie wody, ochrona przed powodziami, podtrzymywanie bioróżnorodności czy akumulowanie węgla. Od 1970 r. ponad 35% mokradeł uległo degradacji, a proces ten postępuje coraz szybciej. Odwrócenie tego trendu ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi w przyrodzie i funkcjonowania człowieka, także w kontekście adaptacji do zmian klimatu. 

Dzięki zdjęciom satelitarnym z programu CORONA, wykonywanym w latach 1960-1972 przez amerykańskie misje zwiadowcze, m.in. dla obszaru Polski możemy obserwować i analizować jakim zmianom podlegały mokradła w ciągu minionych 60-ciu lat. Poniższej przedstawiono przykład jak zmieniły się mokradła w Biebrzańskim Parku Narodowym, Narwiańskim Parku Narodowym i Poleskim Parku Narodowym (trzy obszary Ramsar) w okresie 1965-2022, na podstawie zdjęć satelitarnych z programu CORONA i Sentinel-2. Przetworzeniem i analizą zdjęć archiwalnych z programu CORONA zajmują się naukowcy z Centrum Geomatyki Stosowanej IGiK.