Nowe badania terenowe fluorescencji chlorofilu roślinności torfowisk

W dniach 20-21.06.2023 przeprowadzono kolejne pomiary terenowe fluorescencji chlorofilu roślinności torfowisk występujących na terenie Basenu Południowego i Środkowego Bagien Biebrzańskich.

Pomiar fluorescencji fluorymetrem OS5p+ jest uznaną metodą pozwalającą szybko i w sposób nieniszczący skontrolować proces fotosyntezy, a także określić stan zdrowotny oraz wystąpienie zjawisk stresowych w roślinach.

Dane naziemne, zgromadzone w ramach kampanii terenowych w 2022 roku, stanowiły cenny materiał do opracowania nowego algorytmu do określania czasowo-przestrzennej zmienności zjawiska fluorescencji chlorofilu. Dotychczasowe wyniki prac nad nowoczesnym modelem uczenia maszynowego wykazały przydatność zobrazowań satelitarnych Sentinel-2. Zostały one opublikowane na łamach czasopisma międzynarodowego Remote Sensing - Bartold Maciej, Kluczek Marcin: A Machine Learning Approach for Mapping Chlorophyll Fluorescence at Inland Wetlands.

Niniejsze badania są realizowane na potrzeby grantu zatytułowanego Teledetekcyjne pomiary fluorescencji chlorofilu roślinności torfowisk w Dolinie Biebrzy, finansowanego w ramach Funduszu Badań Własnych (FBW) w Instytucie Geodezji i Kartografii.Foto: Marcin Kluczek


Więcej o projekcie FBW:
http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcyjne-pomiary-fluorescencji-chlorofilu-w-Dolinie-Biebrzy

Więcej o projektach realizowanych na obszarach mokradeł i łąk:
http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-mokradla-laki