Pierwszy kontrolowany pożar wrzosowisk w Polsce zarejestrowany przez satelitę

Lasy Państwowe przeprowadziły w środę 18 marca 2015 r. w dolnośląskich lasach pierwsze w Polsce eksperymentalne wypalanie wrzosowisk. Kontrolowanym pożarem objęto ponad 5 ha wrzosowisk na terenie dawnego poligonu wojskowego w Nadleśnictwie Przemków. Zdjęcie satelitarne zarejestrowane przez satelitę Landsat ETM+ dzień po eksperymentalnym pożarze wyraźnie pokazuje miejsce wypalenia oraz utrzymującą się podwyższoną temperaturę powierzchni ziemi na terenie pożarzyska.

Zdjęcie satelitarne zostało przetworzone w Centrum Teledetekcji IGiK, gdzie prowadzone są badania nad możliwościami wykorzystania różnych danych satelitarnych do określania miejsca, zasięgu i intensywności pożaru, dynamiki odrostu roślinności po pożarze oraz szacowania emisji gazów cieplarnianych ulatniających się podczas spalania biomasy.

Więcej informacji na temat badań prowadzonych w Centrum Teledetekcji:
http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-pozary

Więcej informacji o eksperymentalnym wypalaniu wrzosowisk:
w Gazecie Wyborczej oraz w Gościu Zielonogórsko-Gorzowskim