Susza rolnicza 2020 - serwis mapowy

Serwis mapowy 2020

29 marca - 5 kwietnia | 6 - 13 kwietnia | 14 - 21 kwietnia | 22 - 29 kwietnia |
30 kwietnia - 7 maja | 8 - 15 maja | 16 - 23 maja | 24 - 31 maja |
1 - 8 czerwca | 9 - 16 czerwca | 17 - 24 czerwca |
25 czerwca - 2 lipca | 3 - 10 lipca | 11 - 18 lipca | 19 - 26 lipca |
27 lipca - 3 sierpnia | 4 - 11 sierpnia | 12 - 19 sierpnia


O projekcie

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient). Wskaźnik suszy DISS jest generowany od końca marca w kolejnych okresach 8. dni w sezonie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wartości wskaźnika są podzielone na 5 zakresów, reprezentujących poszczególne poziomy uwilgotnienia. Więcej o satelitarnym monitorowaniu suszy rolniczej na stronie: http://www.igik.edu.pl/pl/monitorowanie-suszy-rolniczej


Zasady udostępniania danych

Mapy oraz dane udostępniane za pośrednictwem strony internetowej i serwisu mapowego Susza rolnicza 2020 mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.


Kontakt: Prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
Kierownik Centrum Teledetekcji
tel: +48 022 329-19-74
kom: +48 604-554-162
e-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl