Możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w rolnictwie - Spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w IGiK

Dodano: 07 sierpnia 2019

6 sierpnia 2019 roku w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie zorganizowane przez Centrum Teledetekcji (CT) dotyczące możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania suszy rolniczej i jej skutków.

Udział w spotkaniu wzięli:

p. Minister Jan Krzysztof Ardanowski – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
p. Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
p. Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
p. Dominik Rozkrut – Prezes, Główny Urząd Statystyczny 
p. Tomasz Milewski – Departament Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny

W trakcie spotkania przedstawiono wyniki licznych projektów naukowych, w których bierze udział CT IGIK dotyczących tematyki rolniczej: SATMIROL, EOSTAT, ASAP, IRRSAT, Service4Drought, LPVP, GyroScan. Instytut Geodezji i Kartografii bierze udział w projekcie "Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy" realizowanym na zlecenie PGW Wody Polskie przez konsorcjum składające się z Antea Group, Wind-Hydro i Pectore-Eco.

Przedstawiono również serwisy internetowe stworzone przez CT IGiK na potrzeby dedykowanych analiz rolniczych dla administracji publicznej, rynku ubezpieczeń oraz indywidualnych rolników.

Minister Jan K. Ardanowski na swoim twitterze napisał:

"Jestem przekonany, że już wkrótce dzięki nowym technikom i technologiom będzie można analizować stan upraw, jak również szacować straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi."

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważył również, że "Innowacyjność i postęp techniczny oraz technologiczny nabrały w świecie ogromnego tempa. Wbrew pozorom wiele dobrego dzieje się również w Polsce. ... Rosnąca jest rola innowacji, nowych technik i technologii oraz szerokiego wykorzystania możliwości jakie dają satelity i drony."