Rocznik Astronomiczny 2016

Dodano: 01 grudnia 2015

LXXI tom Rocznika Astronomicznego na 2016 rok - w wersji elektronicznej PDF - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci. Począwszy od wydania na 2015 rok, Rocznik Astronomiczny w wersji drukowanej uległ istotnemu skróceniu. Wraz z edycją na 2015 rok uruchomiony został internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line” . W obecnej chwili zawiera on "Kalkulator pozycji pozornej gwiazd", pozwalający na natychmiastowe obliczenia pozycji wszystkich gwiazd z katalogów FK5, FK6 i Hipparcos, zarówno w Systemie FK5 jak i IRS.