Susza rolnicza 2021 - serwis mapowy

Centrum Teledetekcji IGiK prezentuje serwis Susza rolnicza 2021 opracowany na podstawie obrazów rozkładu satelitarnego wskaźnika suszy DISS (Terra MODIS) udostępnianych w formie usługi przeglądania WMS.

30 marca - 6 kwietnia | 7 - 14 kwietnia | 15 - 22 kwietnia | 23 - 30 kwietnia |
1 - 8 maja | 9 - 16 maja | 17 - 24 maja | 25 maja - 1 czerwca |
2 - 9 czerwca | 10 - 17 czerwca | 18 - 25 czerwca |
26 czerwca - 3 lipca | 4 - 11 lipca | 12 - 19 lipca | 20 - 27 lipca |
28 lipca - 4 sierpnia | 5 - 12 sierpnia | 13 - 20 sierpnia | 21 - 28 sierpnia |
29 sierpnia - 5 września | 6 - 13 września | 14 - 21 września


O projekcie

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient). Wskaźnik suszy DISS jest generowany od końca marca w kolejnych okresach 8. dni w sezonie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wartości wskaźnika są podzielone na 5 zakresów, reprezentujących poszczególne poziomy uwilgotnienia. Więcej o satelitarnym monitorowaniu suszy rolniczej na stronie: http://www.igik.edu.pl/pl/monitorowanie-suszy-rolniczej

Archiwum: Susza rolnicza 2020 - serwis mapowy


Zasady udostępniania danych

Mapy oraz dane udostępniane za pośrednictwem strony internetowej i serwisu mapowego Susza rolnicza 2021 mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.


Kontakt: Prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
Kierownik Centrum Teledetekcji
tel: +48 022 329-19-74
kom: +48 604-554-162
e-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl