Konferencje

 • Wilde-Piórko, M. (2018): Semi-Autonomous Hybrid Navigation System in Baltic Sea Region (GEO NAVI), FAMOS Odin Conference, 7-9 marca 2018, Malmo, Szwecja PREZENTACJA

 • Dykowski, P., Sękowski, M., Kryński, J., Wilde-Piórko, M. (2018) Report on the Borowa Gora (BG) IGETS Station, IGETS Workshop, 18-20 czerwca 2018, Poczdam, Niemcy PREZENTACJA

 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, FIG, XXVI International Congress, 6–11 May 2018, Istanbul, Turkey PREZENTACJA

 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, EUREF 2018, 30 May - 01 June 2018, Amsterdam, The Netherland PREZENTACJA

 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, Geodesy in a Dynamic World Celebrating the 100 year anniversary of FGI, Nordic Geodetic Commission General Assembly, Helsinki 3-6.9.2018 (prezentacja)

 • Mutke G., Kotyrba A., Lurka A., Olszewska D., Dykowski P., Borkowski A., Araszkiewicz A., Barański A. (2018): Upper Silesian Geophysical Observation System - a unit of European Plate Observing System, 4th International Conference on APPLIED GEOPHYSICS 2018, 28 to 29 June, 2018, Krakow, Poland (prezentacja)

 • Sośnica K., Rohm W., Bosy J., Zajdel R., Hadas T., Kapnon J., Kudlacik I., Pawluszek K., Sierny J., Ilieva M., Borkowski A., Krynski J., Dykowski P., Mutke G., Kotyrba A., Olszewska D., (2018): Monitoring of Earth surface displacements using integrated multi-GNSS, gravity, seismic, and InSAR data in the framework of GGOS-PL++, Conference: COSPAR 2018 42nd Assembly, REFERENCE FRAMES FOR APPLICATIONS IN GEOSCIENCES (REFAG2018), DOI: 10.13140/RG.2.2.22006.09287 (plakat)

 • Dykowski P., Sekowski M., Krynski J., (2018): The use of the A10-020 absolute gravimeter for the establishment and modernization of national gravity controls in Europe, Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-2025, 2018 EGU General Assembly 2018, 8–13 April 2018, Vienna, Austria PLAKAT

 • Olszak T., Dykowski P., (2018): Ewolucja światowych grawimetrycznych systemów odniesienia i ich realizacja w Polsce, Konferencja: Systemy odniesień przestrzennych – stan obecny i perspektywy rozwoju, 25-27 września, Grybów, Polska (referat zaproszony)

 • Godah W., (2018):  IGiK–TVGMF: A Matlab® GUIs package for computing, analysing and modelling temporal variations of gravity/mass functionals from GRACE satellite based global geopotential models, GRACE Scientific Team Meeting, October 9-11, 2018, Potsdam, Germany. https://presentations.copernicus.org/GSTM-2018-6_presentation.pdf POSTER

 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., On the determination of temporal variations of geoid heights from GGMs based on SST-hl data of non-dedicated gravity satellite missions, GRACE Scientific Team Meeting, October 9-11, 2018, Podstam, Germany. https://presentations.copernicus.org/GSTM-2018-7_presentation.pdf  POSTER

 • Zeray-Öztürk E., Godah W., Alpay-Abbak R., (2018): Evaluation of RL05 GRACE Based Global Geopotential Models on a Regional Scale: A case study of Turkey. The EGU General Assembly 2018, from 8–13 April 2018, Vienna, Austria. https://presentations.copernicus.org/EGU2018-2141_presentation.pdf POSTER