Czas letni

Czas letni w Polsce wprowadzany jest na mocy ustawy z 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanych co kilka lat rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów.

Momenty wprowadzenia oraz zakończenia obowiązywania czasu letniego przedstawione w tabeli wyrażono w czasie środkowoeuropejskim (CSE/CET), tzn. w czasie zimowym (UTC + 1h). Czas letni w Polsce jest czasem wschodnioeuropejskim (UTC + 2h).

od 2021.03.28 2h CSE do 2021.10.31 2h CSE Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021
od 2020.03.29 2h CSE do 2020.10.25 2h CSE
od 2019.03.31 2h CSE do 2019.10.27 2h CSE
od 2018.03.25 2h CSE do 2018.10.28 2h CSE
od 2017.03.26 2h CSE do 2017.10.29 2h CSE
od 2016.03.27 2h CSE do 2016.10.30 2h CSE Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016
od 2015.03.29 2h CSE do 2015.10.25 2h CSE
od 2014.03.30 2h CSE do 2014.10.26 2h CSE
od 2013.03.31 2h CSE do 2013.10.27 2h CSE
od 2012.03.25 2h CSE do 2012.10.28 2h CSE
od 2011.03.27 2h CSE do 2011.10.30 2h CSE Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011
od 2010.03.28 2h CSE do 2010.10.31 2h CSE
od 2009.03.29 2h CSE do 2009.10.25 2h CSE
od 2008.03.30 2h CSE do 2008.10.26 2h CSE Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 2002-2006
Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008
od 2007.03.25 2h CSE do 2007.10.28 2h CSE
od 2006.03.26 2h CSE do 2006.10.29 2h CSE
od 2005.03.27 2h CSE do 2005.10.30 2h CSE
od 2004.03.28 2h CSE do 2004.10.31 2h CSE
od 2003.03.30 2h CSE do 2003.10.26 2h CSE
od 2002.03.31 2h CSE do 2002.10.27 2h CSE
od 2001.03.25 2h CSE do 2001.10.28 2h CSE Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 1998-2001
od 2000.03.26 2h CSE do 2000.10.29 2h CSE
od 1999.03.28 2h CSE do 1999.10.31 2h CSE
od 1998.03.29 2h CSE do 1998.10.25 2h CSE
od 1997.03.30 2h CSE do 1997.10.26 2h CSE Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w roku 1996 i 1997
od 1996.03.31 2h CSE do 1996.10.27 2h CSE
od 1995.03.26 2h CSE do 1995.09.24 2h CSE Uchwała Nr 29 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1995 r.
od 1994.03.27 2h CSE do 1994.09.25 2h CSE
od 1993.03.28 2h CSE do 1993.09.26 2h CSE
od 1992.03.29 2h CSE do 1992.09.27 2h CSE
od 1991.03.31 2h CSE do 1991.09.29 2h CSE
od 1990.03.25 2h CSE do 1990.09.30 2h CSE
od 1989.03.26 1h CSE do 1989.09.24 1h CSE
od 1988.03.27 1h CSE do 1988.09.25 1h CSE
od 1987.03.29 1h CSE do 1987.09.27 1h CSE
od 1986.03.30 1h CSE do 1986.09.28 1h CSE
od 1985.03.31 1h CSE do 1985.09.30 1h CSE
od 1984.03.25 1h CSE do 1984.09.30 1h CSE
od 1983.03.27 1h CSE do 1983.09.25 1h CSE
od 1982.03.28 1h CSE do 1982.09.26 1h CSE
od 1981.03.29 1h CSE do 1981.09.27 1h CSE
od 1980.04.06 1h CSE do 1980.09.28 1h CSE
od 1979.04.01 1h CSE do 1979.09.30 1h CSE
od 1978.04.02 1h CSE do 1978.10.01 1h CSE
od 1977.04.03 1h CSE do 1977.09.25 1h CSE
od 1964.05.31 1h CSE do 1964.09.27 1h CSE
od 1963.05.26 1h CSE do 1963.09.29 1h CSE
od 1962.05.27 1h CSE do 1962.09.30 1h CSE
od 1961.05.28 1h CSE do 1961.10.01 1h CSE
od 1960.04.03 1h CSE do 1960.10.02 1h CSE
od 1959.05.31 1h CSE do 1959.10.04 1h CSE
od 1958.03.30 1h CSE do 1958.09.28 1h CSE
od 1957.06.02 1h CSE do 1957.09.29 1h CSE
od 1949.04.10 2h CSE do 1949.10.02 2h CSE
od 1948.04.18 2h CSE do 1948.10.03 2h CSE
od 1947.05.04 2h CSE do 1947.10.05 2h CSE
od 1946.04.14 0h CSE do 1946.10.07 2h CSE