dr inż. Małgorzata Szelachowska

W 2004 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność Geodezyjne Pomiary Podstawowe. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii. W 2009 roku obroniła w Instytucie Geodezji i Kartografii rozprawę doktorską nt. „Wpływ jakości danych wysokościowych oraz doboru algorytmu obliczeń poprawek terenowych na dokładność ich wyznaczenia” i uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą modelowania pola siły ciężkości Ziemi oraz wykorzystania danych z grawimetrycznych misji satelitarnych do badań z zakresu geodezji, geodynamiki, geofizyki.

orcid.org/0000-0002-6421-7589


Ostatnie publikacje:

 • Krynski J., Dykowski P., Godah W., Szelachowska M., (2023): Research on gravity field modelling and gravimetry in Poland in 2019-2022, Advances in Geodesy and Geoinformation, Vol. 72, No 2. DOI:10.24425/agg.2023.146158.
 • Szelachowska M., Godah W., Krynski J., (2022): Contribution of GRACE satellite mission to the determination of orthometric/normal heights corrected for their dynamics – A case study of Poland, Remote Sensing, Vol. 14, issue 17, (19 pp), DOI 10.3390/rs14174271.
 • Belay E.Y., Godah W., Szelachowska M., Tenzer R., (2022): ETH-GQS: An Estimation of Geoid-to-Quasigeoid Separation over Ethiopia, Geodesy and Geodynamics 13(1): 31-37. https://doi.org/10.1016/j.geog.2021.09.006
 • Belay E.Y., Godah W., Szelachowska M., Tenzer R., (2021): ETH–GM21: A New Gravimetric Geoid Model over Ethiopia Developed Using the Least Square Collocation, Journal of African Earth Sciences 183:104313. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2021.104313
 • Godah W., Ray J.D., Szelachowska M., Krynski J., (2020): The Use of National CORS Networks for Determining Temporal Mass Variations within the Earth’s System and for Improving GRACE/GRACE-FO Solutions. Remote Sensing 12(20):3359. https://doi.org/10.3390/rs12203359 (Web of Science, Scopus) ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., Ray J.D., (2020): Assessment of Temporal Variations of Orthometric/Normal Heights Induced by Hydrological Mass Variations over Large River Basins Using GRACE Mission Data. Remote Sensing 12 (18):3070. https://doi.org/10.3390/rs12183070 (Web of Science, Scopus) ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Ray J.D., Krynski J., (2020): Comparison of vertical deformations of the Earth’s surface obtained using GRACE-based GGMs and GNSS data – A case study of Poland. Acta Geodynamica et Geomaterialia 17:169–176. https://doi.org/10.13168/AGG.2020.0012 (Scopus, Science Citation Index Expanded) ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2019): On the recovery of temporal variations of geoid heights determined with the use of GGMs based on SST-hl data from non-dedicated gravity satellite missions, Bulletin of Geodetic Sciences 25(3):e2019017, DOI: 10.1590/s1982-21702019000300017 (Scopus, Emerging Sources Citation Index). ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Ray J.D., Krynski J., (2020): Comparison of vertical deformations of the Earth’s surface obtained using GRACE-based GGMs and GNSS data – A case study of Poland, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 17, No 2(198): 169-176,  DOI: 10.13168/AGG.2020.0012 (Scopus, Science Citation Index Expanded).
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2019): The need for replacing static orthometric/normal heights with dynamic orthometric/normal heights, Journal of Geodesy (under review) (Scopus, Science Citation Index Expanded).
 • Godah W., Szelachowska M., Ray J.D., Krynski J., (2019): A model of temporal mass variations within the Earth system developed using GRACE and GNSS data, 27 IUGG General Assembly 2019, Montreal, Canada, 08-18 July 2019.
 • Godah W., Szelachowska M., Ray J.D., Krynski J., (2019): Comparison of vertical displacements obtained using GRACE data and GNSS data over Poland, 20th Workshop on Recent Geodynamics of Central Europe and the 2nd Symposium of the Committee on Geodesy Polish Academy of Sciences, 24-26 October, Jakuszyce, Poland.
 • Godah W., Szelachowska M., Ray J.D., Krynski J., (2019): On the determination of vertical displacements using GRACE and GNSS data – A case study of Poland, ESA Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Godah W., Krynski J., Szelachowska M., (2018): The use of absolute gravity data for the validation of Global Geopotential Models and for improving quasigeoid heights determined from satellite-only Global Geopotential Models, Journal of Applied Geophysics, Volume 152, Pages 38-47 ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2018): Application of the PCA/EOF method for the analysis and modelling of temporal variations of geoid heights over Poland. Acta Geodaetica et Geophysica, Volume 53, Issue 1, Pages 93–105. ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., On the determination of temporal variations of geoid heights from GGMs based on SST-hl data of non-dedicated gravity satellite missions, GRACE Scientific Team Meeting, October 9-11, 2018, Podstam, Germany. POSTER
 • Godah W., Szelachowska M., Öztürk E.Z., Krynski J., (2018): On the contribution of physical height changes estimated with the use of GRACE satellite mission data to the modernization of a national vertical system, AGU Fall Meeting, 10–14 December 2018, Washington, D.C., USA.
 • Kryński J., Wilde-Piórko M., Dykowski P., Sękowski M., Godah W., Szelachowska M., (2018): Budowa Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG), 1 konferencja naukowo-techniczna poświęcona projektowi EPOS-PL, Jachranka, 19-21 November 2018.