dr Marcin Sękowski

Adiunkt w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii. Ukończył studia wyższe na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku astronomia. W styczniu 2005 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia na w Instytucie Geodezji i Kartografii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wyboru katalogu gwiazd na wartości wyznaczanych pozycji pozornych ”.

Członek zespołu prowadzącego laboratoryjne i terenowe prace badawcze z wykorzystaniem grawimetru absolutnego A10, absolutnego grawimetru kwantowego AQG oraz grawimetru nadprzewodnikowego iGrav. Zajmuje się grawimetrią absolutną w geodezji, w geodynamice oraz związanymi z nią zagadnieniami metrologicznymi. Zaangażowany w planowanie i realizację absolutnych pomiarów grawimetrycznych na terenie kraju i za granicą.

Specjalista w zakresie niebieskich i ziemskich systemów odniesienia. Współautor Rocznika Astronomicznego IGiK. Autor oprogramowania i obliczeń na potrzeby Rocznika.

Uczestnik i wykonawca licznych projektów badawczych i kampanii pomiarowych GNSS, w Polsce i za granicą - w tym w Antarktyce i Arktyce. Administrator infrastruktury informatycznej Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego Borowa Góra.


Ostatnie publikacje:

  • Kryński J., Sękowski M., Wilde-Piórko M., (2023): Rocznik Astronomiczny na rok 2024. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, M. Wilde-Piórko (206 pp), ISSN 0209-0341, ISBN 978-83-60024-32-4 
  • Dykowski P., Sękowski M., Wilde-Piórko M., (2023): Slovakia Data processing report Contract for Work according to § 631 - 643 and follow Act nr. 40/1964 Coll. Civil Code č. GKÚ: 2-210-0010-2023, listopad 2023 (14 pp + 28 pp załączniki) 
  • Dykowski P., Sękowski M., Krynski J., Wilde-Piórko M., (2023): Selected aspects of AQG-B07 quantum gravimeter performance, CCM-WGG Working group meeting, 15-18 May, Vienna, Austria 
  • Dykowski P., Sękowski M., Krynski J., (2023): Update on the Borowa Góra Observatory gravity reference function between 2016 and 2023, CCM-WGG Working group meeting, 15-18 May, Vienna, Austria 
  • Bilker-Koivula M., Engfeldt A., Palinkas V., Falk R., Wziontek H., Dykowski P., Sekowski M., et al., (2023): The Nordic Comparison of Absolute Gravimeters – NKG-CAG-2022, IUGG General Assembly, Berlin, Germany, 11-20 July 2023 
  • Dykowski P., Sekowski M., Krynski J., Arnal M., (2023): Joint evaluation of A10-020, AQG-B07 and iGrav-027 gravimeters at the Borowa Gora Observatory, IUGG General Assembly, Berlin, Germany, 11-20 July 2023 
  • Mäkinen J., Bilker-Koivula M., Sękowski M., Dykowski P., Kuokkanen J., Näränen J., Raja-Halli A., Ruotsalainen H., Virtanen Heikki., (2023): Connecting the First Order Gravity Net of Finland to the International Terrestrial Gravity Reference Frame, IUGG General Assembly, Berlin, Germany, 11-20 July 2023 
  • Wilde-Piorko M., Karkowska K., Dykowski P., Sękowski M., Polkowski M., (2023): Determination of the seismic structure of the Earth’s mantle based on joint analysis of gravimetric and seismometric data, IUGG General Assembly, Berlin, Germany, 11-20 July 2023 
  • Kryński J., Sękowski M., (2022): Rocznik Astronomiczny na rok 2023, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (208 pp). http://www.igik.edu.pl/pl/a/Rocznik-Astronomiczny-2023
  • Dykowski P., Kryński J., Sękowski M., Karkowska K., (2022): AGN Ireland Data processing report, Relating to the provision of Services pursuant to Request for Tenders for the provision of Absolute Gravity Network, October 2022 (29 pp).