dr Marcin Sękowski

Adiunkt w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii. Ukończył studia wyższe na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku astronomia. W styczniu 2005 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia na w Instytucie Geodezji i Kartografii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wyboru katalogu gwiazd na wartości wyznaczanych pozycji pozornych ”.

Członek zespołu prowadzącego laboratoryjne i terenowe prace badawcze z wykorzystaniem grawimetru absolutnego A10, absolutnego grawimetru kwantowego AQG oraz grawimetru nadprzewodnikowego iGrav. Zajmuje się grawimetrią absolutną w geodezji, w geodynamice oraz związanymi z nią zagadnieniami metrologicznymi. Zaangażowany w planowanie i realizację absolutnych pomiarów grawimetrycznych na terenie kraju i za granicą.

Specjalista w zakresie niebieskich i ziemskich systemów odniesienia. Współautor Rocznika Astronomicznego IGiK. Autor oprogramowania i obliczeń na potrzeby Rocznika.

Uczestnik i wykonawca licznych projektów badawczych i kampanii pomiarowych GNSS, w Polsce i za granicą - w tym w Antarktyce i Arktyce. Administrator infrastruktury informatycznej Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego Borowa Góra.


Ostatnie publikacje:

 • Kryński J., Sękowski M., (2022): Rocznik Astronomiczny na rok 2023, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (208 pp). http://www.igik.edu.pl/pl/a/Rocznik-Astronomiczny-2023
 • Dykowski P., Kryński J., Sękowski M., Karkowska K., (2022): AGN Ireland Data processing report, Relating to the provision of Services pursuant to Request for Tenders for the provision of Absolute Gravity Network, October 2022 (29 pp).
 • Kryński J., Sękowski M., (2021): Rocznik Astronomiczny na rok 2022 Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (90 pp). http://www.igik.edu.pl/pl/a/Rocznik-Astronomiczny-2022
 • Falk R., Pálinkáš V., Wziontek H., Rülke A., Val'ko M., Ullrich Ch., Butta H., Kostelecký J., Bilker-Koivula M., Näränen J., Prato A., Mazzoleni F., Kirbaş C., Coşkun ., Van Camp M., Casrelein S., Bernard J.D., Lothhammer A., Schilling M., Timmen L., Iacovone D., Nettis G., Greco F., Messina A.A., Reudink R., Petrini M., Dykowski P., Sękowski M., Janák J., Papčo J., Engfeldt A., Steffen H., (2020): Final report of EURAMET.M.G-K3 regional comparison of absolute gravimeters, Metrologia, Volume 57, Number 1A, DOI: 10.1088/0026-1394/57/1A/07019 (Web of Science, Scopus) ARTYKUŁ
 • Kryński J., Sękowski M., (2020): Rocznik Astronomiczny na rok 2021, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (90 pp). - POZIOM I ROCZNIK ASTRONOMICZNY 2021
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J.E., (2019): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, FIG Congress 2018, 6–11 May 2018, Istanbul, Turkey; Geophysica, 54(1), pp. 69-92. (Scopus)
 • Kryński J., Sękowski M., (2019): Rocznik Astronomiczny na rok 2020, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (93 pp) (POZIOM I) ROCZNIK ASTRONOMICZNY 2020
 • Dykowski P., Krynski J., Sękowski M., (2019): A 3 year long AG/SG gravity time series at Borowa Gora Geodetic Geodetic-Geophysical Observatory, 27 IUGG General Assembly 2019, Montreal, Canada, 08-18 July 2019.
 • Dykowski P., Krynski J., Sekowski M., Kane P., Fitzpatrick K., Healy R., Byrne M., Bell G., Aiken M., (2019): Establishment of the Absolute Gravity Network Ireland – first results, 5th IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements TG-SMM, 1-4 October 2019, St. Petersburg, Russia.
 • Dykowski P., Sekowski M., Krynski J., Olszewska D., Araszkiewicz A., Kaplon J., Borkowski A, Ilieva M., Mutke G., Kotyrba A., Baranski A., (2019): Gravity, GNSS, InSAR combination for monitoring deformation related to industrial activity on Multidisciplinary Upper Silesian Episode within the EPOS-PL project, 5th IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements TG-SMM, 1-4 October 2019, St. Petersburg, Russia.
 • Rohm W., Kotyrba A., Mutke G., Olszewska D., Borkowski A., Dykowski P., Sekowski M., Lizurek G., Urban P., (2019): Multidisciplinary Upper Silesian Episode a Multidisciplinary Approach in Building Research Infrastructure for Observation of Geodynamic Processes Related to Industrial Activity, 27th IUGG 2019 General Assembly, Montreal, Canada, 8-18 July 2019
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, FIG, XXVI International Congress, 6–11 May 2018, 20 pp., Istanbul, Turkey ARTYKUŁ
 • Kryński J., Sękowski M., (2018): Rocznik Astronomiczny na rok 2019, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (94 pp). ROCZNIK ASTRONOMICZNY 2019
 • Dykowski, P., Sękowski, M., Kryński, J., Wilde-Piórko, M. (2018) Report on the Borowa Gora (BG) IGETS Station, IGETS Workshop, 18-20 czerwca 2018, Poczdam, Niemcy PREZENTACJA
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, FIG, XXVI International Congress, 6–11 May 2018, Istanbul, Turkey PREZENTACJA
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, EUREF 2018, 30 May - 01 June 2018, Amsterdam, The Netherland PREZENTACJA
 • Engfeldt A., Lidberg M., Sekowski M., Dykowski P., Krynski J., Ågren J., Olsson P.-A., Bryskhe H., Steffen H., Nielsen J. E. (2018): RG 2000 – the new gravity reference frame of Sweden, Geodesy in a Dynamic World Celebrating the 100 year anniversary of FGI, Nordic Geodetic Commission General Assembly, Helsinki 3-6.9.2018 (prezentacja)
 • Dykowski P., Sekowski M., Krynski J., (2018): The use of the A10-020 absolute gravimeter for the establishment and modernization of national gravity controls in Europe, Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-2025, 2018 EGU General Assembly 2018, 8–13 April 2018, Vienna, Austria PLAKAT
 • Dykowski P., Krynski J., Wilde-Piorko M., Sekowski M., (2018): Assessment of iGrav-027 superconducting gravimeter for validation of gravity variations based on atmospheric and hydrological models, GGHS2018 “Gravity, Geoid and Height Systems 2” Symposium, 2nd joint meeting of the International Gravity Field Service and Commission 2 of the IAG, 17–21 September 2018, Copenhagen, Denmark
 • Kryński J., Wilde-Piórko M., Dykowski P., Sękowski M., Godah W., Szelachowska M., (2018): Budowa Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG), 1 konferencja naukowo-techniczna poświęcona projektowi EPOS-PL, Jachranka, 19-21 November 2018.