mgr inż. Marek Dróżdż

Kierownik Laboratorium Wzorcowania Instrumentów Geodezyjnych w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – Białystok 1998. Ukończył studia na wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Posiada certyfikat „Zarządzanie Projektami zgodnie z metodyką PRINCE2”. Doświadczenie zawodowe zdobył przy geodezyjnej obsłudze budowy tunelu metra warszawskiego. Obecnie kontynuuje swoją pasję jaką jest geodezja inżynieryjna, m.in. kierując pracami dotyczącymi wyznaczania przemieszczeń pionowych i poziomych Elektrowni Wodnej Żarnowiec.


Ostatnie publikacje:

 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): Pomiary przemieszczeń pionowych jazu na rzece Piaśnica Dolna, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (8 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): Jednokrotny, wiosenny pomiar przy zbiorniku napełnionym i obliczenie w stosunku do stanu w 2021 roku poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej i w miejscach punktów odniesienia, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (48 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): 12-krotne pomiary przemieszczeń względnych przy zastosowaniu szczelinomierza i pochyłomierza na stanowiskach zainstalowanych na obiektach EWŻ, 1 raz w każdym miesiącu, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (109 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): Pomiar i obliczenie rzędnych poszycia stalowego rurociągów derywacyjnych, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (17 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): Jednokrotny wiosenny pomiar i obliczenie w stosunku do stanu w 2021 roku pionowych przemieszczeń reperów: na podporach rurociągów ciśnieniowych (z wizualizacją wyników); w galerii drenażowo-komunikacyjnej i w budowli wlotowej; na koronie obwałowania zbiornika i na górnej powierzchni budowli wlotowej; przy krawędzi odpowietrznej skarpy obwałowania zbiornika z powierzchnią terenu; na skarpie naturalnej; w rejonie siłowni, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (210 pp).
 • Ejsmont A., Dróżdż M., Kryński J., (2022): Projekt techniczny uzupełnienia osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej, Raport dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, sierpień 2022, Warszawa (36 pp).
 • Ejsmont A., Dróżdż M., Kryński J., (2022): Uzupełnienie osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej na obszarze kraju wraz z częściowym przeglądem znaków, Raport dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, listopad 2022, Warszawa (117 pp).
 • Kryński J., Ejsmont A., Dróżdż M., (2022): Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników; opracowanie wyników na epokę 2021.5, Raport dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, czerwiec 2022, Warszawa (6 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2021): Jednokrotny, wiosenny pomiar przy zbiorniku napełnionym i obliczenie w stosunku do stanu w 2020 roku poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej i w miejscach punktów odniesienia, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (42 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2021): Pomiar przy zbiorniku opróżnionym i obliczenie pionowych przemieszczeń reperów na koronie obwałowania pod wpływem odciążenia zbiornika. Pomiar przy zbiorniku opróżnionym i obliczenie pionowych przemieszczeń reperów na dnie i przy dylatacjach obwałowania z budowlą wlotową, w stosunku do stanu przy poprzednim całkowitym opróżnieniu zbiornika, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (33 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2021): Pomiary i obliczenie rzędnych poszycia stalowego rurociągów derywacyjnych, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (16 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2021): Jednokrotny wiosenny pomiar i obliczenie w stosunku do stanu w 2020 roku pionowych przemieszczeń reperów: na podporach rurociągów ciśnieniowych (z wizualizacją wyników), w galerii drenażowo-komunikacyjnej i w budowli wlotowej, na koronie obwałowania zbiornika i na górnej powierzchni budowli wlotowej, przy krawędzi odpowietrznej skarpy obwałowania zbiornika z powierzchnią terenu, na skarpie naturalnej, w rejonie siłowni, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (176 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2021): 12-krotne pomiary przemieszczeń względnych przy zastosowaniu szczelinomierza i pochyłomierza na stanowiskach zainstalowanych na obiektach EWŻ, 1 raz w każdym miesiącu, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (105 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2021): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr 50/FT-2/BH/2020 Kampania pomiarowa 1 z 6 (Główny Instytut Górnictwa), Warszawa, 2021 (7 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2021): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr 50/FT-2/BH/2020 Kampania pomiarowa 2 z 6 (Główny Instytut Górnictwa), Warszawa, 2021 (8 pp).
 • Dykowski P., Kryński J., (2021): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr DO.230.289.2021 Kampania pomiarowa 1 z 6 (Centrum Badań Kosmicznych), Warszawa, 2021 (4 pp).
 • Kryński J., Ejsmont A., Dróżdż M., (2021): Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników, Raport dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, listopad 2021, Warszawa (162 pp).
 • Kryński J., Ejsmont A., Dróżdż M., (2021): Projekt techniczny stabilizacji nowych punktów zdjęcia magnetycznego, Raport dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, październik 2021, Warszawa (6 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2020): Pomiar przy zbiorniku opróżnionym (bądź częściowo napełnionym) i obliczenie poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej pod wpływem odciążenia zbiornika, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (35 pp).
 • Dróżdż M., (2020): Przegląd stanu technicznego 4 łat niwelacji precyzyjnej i wyznaczenie odchyłek ich metra średniego z wystawieniem świadectwa wzorcowania, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (5 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2020): Jednokrotny, wiosenny pomiar przy zbiorniku napełnionym i obliczenie w stosunku do stanu w 2019 roku poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej i w miejscach punktów odniesienia, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (42 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2020): Jednokrotny wiosenny pomiar i obliczenie w stosunku do stanu w 2019 roku pionowych przemieszczeń reperów: na podporach rurociągów ciśnieniowych (z wizualizacją wyników), w galerii drenażowo-komunikacyjnej i w budowli wlotowej, na koronie obwałowania zbiornika i na górnej powierzchni budowli wlotowej, przy krawędzi odpowietrznej skarpy obwałowania zbiornika z powierzchnią terenu, na skarpie naturalnej, w rejonie siłowni, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. ( 175 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2020): 12-krotne pomiary przemieszczeń względnych przy zastosowaniu szczelinomierza i pochyłomierza na stanowiskach zainstalowanych na obiektach EWŻ, 1 raz w każdym miesiącu, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (101 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2019): Pomiar przy zbiorniku opróżnionym i obliczenie pionowych przemieszczeń reperów na koronie obwałowania pod wpływem odciążenia zbiornika; Pomiar przy zbiorniku opróżnionym i obliczenie pionowych przemieszczeń reperów na dnie i przy dylatacjach obwałowania z budowlą wlotową w stosunku do stanu przy poprzednim całkowitym opróżnieniu zbiornika, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (33 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2019): Pomiary przemieszczeń pionowych jazu na rzece Piaśnica Dolna, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (8 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2019): Jednokrotny, wiosenny pomiar przy zbiorniku napełnionym i obliczenie w stosunku do stanu w 2018 roku poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej i w miejscach punktów odniesienia, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (42 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2019): Jednokrotny wiosenny pomiar i obliczenie w stosunku do stanu w 2018 roku pionowych przemieszczeń reperów: na podporach rurociągów ciśnieniowych (z wizualizacją wyników), w galerii drenażowo-komunikacyjnej i w budowli wlotowej, na koronie obwałowania zbiornika i na górnej powierzchni budowli wlotowej, przy krawędzi odpowietrznej skarpy obwałowania zbiornika z powierzchnią terenu, na skarpie naturalnej, w rejonie siłowni, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (176 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2019): 12-krotne pomiary przemieszczeń względnych przy zastosowaniu szczelinomierza i pochyłomierza na stanowiskach zainstalowanych na obiektach EWŻ, 1 raz w każdym miesiącu, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (98 pp).
 • Kryński J., Dróżdż M., Jędrzejewska A., Żak Ł., (2019): Sprawozdanie techniczne z wykonania poprawek do projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, Warszawa, 2019, Raport dla GUGiK. (3 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2018): Jednokrotny, wiosenny pomiar przy zbiorniku napełnionym i obliczenie w stosunku do stanu w 2017 roku poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej i w miejscach punktów odniesienia, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (42 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2018): Jednokrotny wiosenny pomiar i obliczenie w stosunku do stanu w 2017 roku pionowych przemieszczeń reperów: na podporach rurociągów ciśnieniowych (z wizualizacją wyników), w galerii drenażowo-komunikacyjnej i w budowli wlotowej, na koronie obwałowania zbiornika i na górnej powierzchni budowli wlotowej, przy krawędzi odpowietrznej skarpy obwałowania zbiornika z powierzchnią terenu, na skarpie naturalnej, w rejonie siłowni, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (175 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2018): Pomiar i obliczenie poziomych przemieszczeń reperów na podporach rurociągów ciśnieniowych wzdłuż ich trasy, w stosunku do stanu w roku 2011, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (171 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2018): Historyczna analiza pionowych przemieszczeń reperów na podporach rurociągów derywacyjnych w okresie 2002–2018, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (204 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2018): 12-krotne pomiary przemieszczeń względnych przy zastosowaniu szczelinomierza i pochyłomierza na stanowiskach zainstalowanych na obiektach EWŻ, 1 raz w każdym miesiącu, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (93 pp).
 • Kryński J., Dróżdż M., Jędrzejewska A., Żak Ł., (2018): Projekt techniczny zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, Warszawa grudzień 2018, Raport dla GUGiK. (34 pp).
 • Kryński J., Dróżdż M., Jędrzejewska A., Żak Ł., (2018): Sprawozdanie techniczne z wykonania zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG EUPOS, Warszawa grudzień 2018, Raport dla GUGiK. (30 pp).