mgr inż. Marek Dróżdż

Kierownik Laboratorium Wzorcowania Instrumentów Geodezyjnych w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – Białystok 1998. Ukończył studia na wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Posiada certyfikat „Zarządzanie Projektami zgodnie z metodyką PRINCE2”. Doświadczenie zawodowe zdobył przy geodezyjnej obsłudze budowy tunelu metra warszawskiego. Obecnie kontynuuje swoją pasję jaką jest geodezja inżynieryjna, m.in. kierując pracami dotyczącymi wyznaczania przemieszczeń pionowych i poziomych Elektrowni Wodnej Żarnowiec.


Ostatnie publikacje:

  • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2023): Jednokrotny, wiosenny pomiar przy zbiorniku napełnionym i obliczenie w stosunku do stanu w 2022 roku poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej i w miejscach punktów odniesienia, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (48 pp). 
  • Dróżdż M., Wilde-Piórko M., Huk B., (2023): 12-krotne pomiary przemieszczeń względnych przy zastosowaniu szczelinomierza i pochyłomierza na stanowiskach zainstalowanych na obiektach EWŻ, 1 raz w każdym miesiącu, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (113 pp). 
  • Dróżdż M., Wilde-Piórko M., Huk B., (2023): Pomiar i obliczenie rzędnych poszycia stalowego rurociągów derywacyjnych, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (20 pp). 
  • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2023): Pomiar przy zbiorniku opróżnionym i obliczenie pionowych przemieszczeń reperów na koronie obwałowania pod wpływem odciążenia zbiornika. Pomiar przy zbiorniku opróżnionym i obliczenie pionowych przemieszczeń reperów na dnie i przy dylatacji obwałowania z budowlą wlotową, w stosunku do stanu przy poprzednim całkowitym opróżnieniu zbiornika, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (33 pp). 
  • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2023): Jednokrotny wiosenny pomiar i obliczenie w stosunku do stanu w 2022 roku pionowych przemieszczeń reperów: na podporach rurociągów ciśnieniowych (z wizualizacją wyników); w galerii drenażowo-komunikacyjnej i w budowli wlotowej; na koronie obwałowania zbiornika i na górnej powierzchni budowli wlotowej; przy krawędzi odpowietrznej skarpy obwałowania zbiornika z powierzchnią terenu; na skarpie naturalnej; w rejonie siłowni, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (211 pp). 
  • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): Pomiary przemieszczeń pionowych jazu na rzece Piaśnica Dolna, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (8 pp).
  • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): Jednokrotny, wiosenny pomiar przy zbiorniku napełnionym i obliczenie w stosunku do stanu w 2021 roku poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej i w miejscach punktów odniesienia, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (48 pp).
  • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): 12-krotne pomiary przemieszczeń względnych przy zastosowaniu szczelinomierza i pochyłomierza na stanowiskach zainstalowanych na obiektach EWŻ, 1 raz w każdym miesiącu, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (109 pp).
  • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): Pomiar i obliczenie rzędnych poszycia stalowego rurociągów derywacyjnych, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (17 pp).
  • Dróżdż M., Kryński J., Huk B., (2022): Jednokrotny wiosenny pomiar i obliczenie w stosunku do stanu w 2021 roku pionowych przemieszczeń reperów: na podporach rurociągów ciśnieniowych (z wizualizacją wyników); w galerii drenażowo-komunikacyjnej i w budowli wlotowej; na koronie obwałowania zbiornika i na górnej powierzchni budowli wlotowej; przy krawędzi odpowietrznej skarpy obwałowania zbiornika z powierzchnią terenu; na skarpie naturalnej; w rejonie siłowni, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (210 pp).