mgr inż. Rafał Michałowski

Dodano: 21 listopada 2023

Ukończył studia wyższe na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 2020 roku ze specjalnością Pomiary Geodezyjne i Systemy Informacji Terenowej. Tuż przed zakończeniem studiów rozpoczął pracę w firmie Wavenet Sp. z o.o., w której zajmował się tyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą, a także sporządzaniem dokumentacji powykonawczej masztów i słupów telekomunikacyjnych. Następnie zatrudniony w firmie Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych w Warszawie, zajmującej się osnowami geodezyjnymi, a do jego obowiązków należała stabilizacja, wymiana, wznowienie punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, a także pomiary punktów osnowy w sieciach kątowo-liniowych. Od 2023 roku zatrudniony w IGiK na stanowisku młodszego specjalisty. Do jego obowiązków należy uczestnictwo w pomiarach magnetycznych oraz opracowanie wyników pomiarów. Dodatkowymi obowiązkami są pomiary grawimetryczne i opracowanie uzyskanych danych. Jego głównym zainteresowaniem jest geoinformatyka, którą wykorzystuje do prac nad automatyzacją procesu obliczeniowego.