GNSS

W 1991 roku zakupiono odbiorniki geodezyjne GPS firmy Ashtech. W 1996 roku uruchomiono w Obserwatorium permanentne obserwacje GPS. Stacja włączona do Europejskiej Sieci Stacji Permanentnych (EPN) otrzymała numer 12207M002 i kryptonim BOGO. Pięć lat później na punkcie EUREF-POL 0217 uruchomiono permanentne obserwacje już dwóch systemów GPS i GLONASS. Stacji nadano numer 12207M003 oraz kryptonim BOGI; została ona włączona do Sieci stacji Międzynarodowej Służby GNSS (IGS) oraz do EPN.

Wykresy współrzędnych N, E, Up zarejestrowanych przez stację BOGO w latach 1996 - 2015

Wykresy współrzędnych N, E, Up zarejestrowanych przez stację BOGI w latach 2001 - 2015

Więcej informacji dotyczących stacji BOGO i BOGI można znaleźć na stronach sieci EPN:

BOGO: http://www.epncb.oma.be/_networkdata/siteinfo4onestation.php?station=BOGO00POL

BOGI: http://www.epncb.oma.be/_networkdata/siteinfo4onestation.php?station=BOGI00POL