Obserwacje astrometryczne

Regularne obserwacje astrometryczne rozpoczęte w 1963 roku są kontynuowane do chwili obecnej. Ich głównym celem jest badanie lokalnych zmian kierunku linii pionu. Na podstawie wykonanych obserwacji czasu przejścia gwiazd przez południk miejscowy obliczane są różnice czasu (TU1 – TUC) Borowa Góra oraz porównywane z różnicami (TU1 – TUC)IERS publikowanymi przez IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service).. Analiza dotychczasowych wyników pozwala na wyznaczenie okresowych wyrazów w przebiegu tych różnic, jak również pewnego trendu długookresowego. Obserwacje wykonywane są instrumentem przejściowym firmy Zeiss z rejestratorem fotoelektrycznym. Momenty przejść gwiazd przez kolejne szczeliny urządzenia fotoelektrycznego tuż przed i za południkiem miejscowym, rejestrowane są na dysku komputera w odniesieniu do skali czasu zegara rubidowego. Program obserwacyjny stanowią 24 grupy gwiazd po 10 – 11 gwiazd w grupie, Każdego pogodnego wieczora obserwuje się od 1 do 3 grup. Numery obserwowanych grup zależą od pory roku.

Liczba serii obserwacyjnych wykonanych w latach 2006 - 2014