Grawimetria

Obecnie na terenie Obserwatorium zainstalowane są trzy grawimetry L&R G permanentnie rejestrujące zmiany przyspieszenia siły ciężkości. Przykładowy przebieg zmian przedstawiony jest na poniższym wykresie.

Zapis z grawimetrów pływowych z ostatnich dwóch dni można śledzić na stronach:

L&R 1036: http://bg.igik.edu.pl:11180/LR1036/

L&R 1012: http://bg.igik.edu.pl:11180/LR1012/

L&R 1084: http://bg.igik.edu.pl:11180/LR1084/

W 2008 roku Instytut Geodezji i Kartografii zakupił polowy grawimetr absolutny typu A10, o numerze seryjnym 20 firmy Micro-g LaCoste z przeznaczeniem do prac badawczych i wdrożeniowych. Grawimetr wraz z wyposażeniem umieszczono w Badawczo-Wzorcującym Laboratorium Grawimetrycznym w Obserwatorium.

Instalacja grawimetru nadprzewodnikowego iGrav w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra

W końcu kwietnia 2016 roku został uruchomiony grawimetr nadprzewodnikowy iGrav (produkcji GWR Instruments Inc.) o numerze seryjnym 027 (ogólny numer seryjny SG092) w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra. Jest to pierwszy grawimetr nadprzewodnikowy na terenie kraju.

czytaj więcej >