Łamana Baza Długościowa

W latach 1999 - 2000 roku na terenie Obserwatorium wybudowano wzorcową bazę długości do sprawdzania i wzorcowania dalmierzy elektromagnetycznych. Ze względu na ograniczoną powierzchnię opracowano innowacyjną konstrukcję i metodę pomiaru bazy.

Baza została zbudowana dwuetapowo. W pierwszym etapie prac, który zakończył się w październiku 1999 roku zastabilizowano 5 słupów oznaczonych A,B,C,1 i 2.
W drugim etapie prac zakończonym wczesną wiosną 2000 roku zastabilizowano 4 kolejne słupy oznaczone D, D”, 3 i 4.

Pomiary testujące i wzorcowania ŁBD wykonano przy użyciu precyzyjnej stacji totalnej Leica TC2002 w czerwcu i wrześniu 2000 r oraz w kwietniu 2001 r.

W roku 2008 na skutek budowy trasy szybkiego ruchu przebiegającej przez Borową Górę IGiK został zmuszony do przekazania północno- zachodniej części terenu Obserwatorium pod budowę nowej trasy. Z tego powodu zostały stracone dwa słupy bazy: słup załamania C oraz słup końcowy D”.

Zgodnie z nowym projektem, słup nr 4 , (po przebudowie głowicy polegającej na zabetonowaniu na niej płyty centrującej ), stał się nowym punktem załamania C. Dodatkowo zaprojektowano 3 nowe punkty Bazy oznaczone zgodnie z nową numeracją punktów jako 1, 4, i 6.