Stacja meteo

Wraz z powstaniem stacji BOGI uruchomiono automatyczną stację rejestracji warunków meteorologicznych. Rejestrowane wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego są gromadzone w bazie danych IGiK i wysyłane w formacie RINEX wraz obserwacjami GNSS do Lokalnych Centrów Obliczeniowych w Grazu, we Frankfurcie i w Warszawie.

Na stronie http://bg.igik.edu.pl:11180/meteo/ można śledzić wykresy zarejestrowanej temperatury, wilgotności względnej i bezwględnej, wilgotności gleby, poziomu wody gruntowej oraz ciśnienia lokalnego w ciągu ostatnich dwóch dni, zaś na stronie http://bg.igik.edu.pl:11180/piezometr/ znajdują się wykresy konfrontujące zapis piezometrów z zapisem barometru.

 

 

Przykładowy wykres rejestracji temperatury

 

 

 

 

Przykładowy wykres rejestracji wilgotności

 

 

 

 

 

Przykładowy wykres rejestracji wilgotności gleby

 

 

 

 

Przykładowy wykres rejestracji poziomu wody gruntowej

 

 

 

 

Przykładowy wykres rejestracji ciśnienia atmosferycznego

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe wykresy konfrontujące zapisy z piezometrów z zapisem barometru