Publikacje 2004

 • Barlik M., Kowalik B. (2004): Investigations of separation between the unregularized and regularized geoid basing on the example of the geodetic field test near Grybów - the Carphatians, South Poland, Reports on Geodesy, 2004, Nr 2(69), pp. 285-297.
 • Barlik M., Sas-Uhrynowski A., (2004): Sieć grawimetryczna, Materiały Symposjum „Integracja krajowych geodezyjnych osnów podstawowych z osnowami europejskimi", Warszawa, SGP-NOT, grudzień 2004.
 • Cisak J., Kryński J., Zanimonskiy Y., Wielgosz P., (2004): Variations of GPS solutions for antarctic stations. Ionospheric impact in new results of the project „Atmospheric impact on GPS observations in Antarctica", (in Russian), Presented at the Geoforum'2004 Symposium, Lviv-Javoriv, Ukraine, 1-3 April 2004, Suchasni dosiagnennia geodezychnoi nauky ta vyrobnyctva", Zbirnyk naukovyh prac Zahidnogo Geodezychnogo Tovarystva, Lviv, Liga-Pres, 2004, pp. 86-91.
 • Cisak M., Sas A., (2004): Transformacja współrzędnych punktów z „Układu Borowa Góra" do „Układu 1942", Seminarium „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Kraków, wrzesień, 2004.
 • Cisak M., Sas A., (2005): Tatrzańska grawimetryczna baza kalibracyjna, Magazyn geoinformacyjny „GEODETA", 2005, Nr 1(116), pp. 12-15.
 • Cisak M., Sas A., (2004): Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra" do układu „1942", Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, 2004, tom L, Nr 108, pp. 5-24. .
 • Cisak M., Sas A., (2004): Analiza dokładności przeliczeń współrzędnych punktów zawartych w bazie danych grawimetrycznych z układu „Borowa Góra" na układ „1942", Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, 2004, tom L, Nr 108, pp. 25-41.
 • Demina I., Farafonova J., Sas-Uhrynowski A., Welker E., (2004): Dipol Model of the Earth's Magnetic Field and its Secular Variations, Proceedings of the 32nd International Geological Congress, Florencja - Włochy, sierpień, 2004.
 • Jarmołowski W., Kryński J., Łyszkowicz A., (2004): Analiza danych grawimetrycznych z obszaru Bałtyku w aspekcie ich wykorzystania do modelowania geoidy, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji" Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 23-24 września 2004, Kraków, Poland.
 • Kryński J., (2004): Relacje pomiędzy systemami niebieskimi i systemem ziemskim, Workshop pt. Nowe Obowiązujące Systemy Współrzędnych Ziemskich i Niebieskich Oraz ich Wzajemne Relacje, Sekcja Dynamiki Ziemi oraz Sekcja Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, Warszawa 27-28 maja 2004, Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje, red. J. Kryński, Monographic series of the Institute of Geodesy and Cartography, Nr 10, Warsaw 2004, pp. 85-110.
 • Kryński J., (2004): Nowe skale czasu i idea pośredniego systemu odniesienia, Workshop pt. Nowe Obowiązujące Systemy Współrzędnych Ziemskich i Niebieskich Oraz ich Wzajemne Relacje, Sekcja Dynamiki Ziemi oraz Sekcja Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, Warszawa 27-28 maja 2004, Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje, red. J. Kryński, Monographic series of the Institute of Geodesy and Cartography, Nr 10, Warsaw 2004, pp. 111-144.
 • Kryński J., (2004): Koncepcja współczesnych niebieskich i ziemskich systemów odniesienia, Materiały (CD) z Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji" Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 23-24 września 2004, Kraków, Poland.
 • Kryński J., (ed.) (2004): Nowe Obowiązujące Systemy Współrzędnych Ziemskich i Niebieskich Oraz ich Wzajemne Relacje, Monographic series of the Institute of Geodesy and Cartography, Nr 10, Warsaw 2004, (276 pp).
 • Kryński J., (2004): Major Concepts of Recent Celestial and Terrestrial Reference Systems, Invited paper, Annual of Navigation, Polish Academy of Sciences, No 8, Gdynia, 2004 ISSN 1640-8632, pp. 5-20.
 • Kryński J. (ed.), (2004): Rocznik Astronomiczny na rok 2005, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (208 pp).
 • Kryński J., Łyszkowicz A., (2004): New Results in Precise Geoid Modelling in Poland, Proceedings of the IAG Symposium „Gravity, Geoid and Space Missions - GGSM2004", 30 August - 3 September 2004, Porto, Portugal (CD).
 • Kryński J., Łyszkowicz A., (2004): Recent Status of Precise Geoid Modelling in Poland, Presented at the NKG Geoid Determination Working Group Meeting, KMS, Copenhagen, 11-12 November, 2004.
 • Kryński J., Łyszkowicz A., Jackiewicz A., (2004): Uwagi na temat wyrównywania osnów wysokościowych w Polsce, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji" Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 23-24 września 2004, Kraków, Poland.
 • Kryński J., Rogowski J.B., (2004): Znaczenie IGS w geodezji - Workshop i Sympozjum z okazji 10-lecia IGS, Berno, 1-5 marca, Geodeta - magazyn geoinformacyjny nr 4 (107) kwiecień 2004, pp. 22-24.
 • Kryński J., Rogowski J.B., Zieliński J.B., (2004): National Report of Poland to EUREF 2003, Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Toledo, Spain, 4-7 June 2003, EUREF Publication No 13, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Band 33, Frankfurt am Main, pp. 264-268.
 • Kryński J., Rogowski J.B., Zieliński J.B., (2004): National Report of Poland to EUREF 2004, Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Bratislava, Slovak Republic, 2-5 June 2004, EUREF Publication No 14, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 258-262.
 • Kryński J., Rogowski J.B., (2004): Systemy i układy współrzędnych w geodezji, geodynamice i astronomii, Workshop pt. Nowe Obowiązujące Systemy Współrzędnych Ziemskich i Niebieskich Oraz ich Wzajemne Relacje, Sekcja Dynamiki Ziemi oraz Sekcja Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, Warszawa 27-28 maja 2004, Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje, red. J. Kryński, Monographic series of the Institute of Geodesy and Cartography, Nr 10, Warsaw 2004, pp. 11-35.
 • Kryński J., Rogowski J.B., (2004): Sympozjum EUREF'2004, 2-5 czerwca 2004, Bratysława - Słowacja: Czyc czeka nas relucja GPS?, Geodeta - magazyn geoinformacyjny nr 7 (110) lipiec 2004, pp. 38-40.
 • Kryński J., Sękowski M., (2004): Rocznik Astronomiczny na rok 2005, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (208 pp).
 • Kryński J., Zanimonskiy Y., (2004): Investigation of Regional Troposphere Processes Using EPN Data, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Toledo, Spain, 4-7 June 2003, EUREF Publication No 13, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Band 33, Frankfurt am Main, pp. 416-422.
 • Kryński J., Zanimonskiy Y., (2004): On the Use of Non-Permanent GPS Stations for Geokinematics, IGS Symposium, 2-5 March 2004, Bern, Switzerland.
 • Kryński J., Zanimonskiy Y., (2004): Tide Gauge Records-Derived Variations of Baltic Sea Level in Terms of Geodynamics, Geodezja i Kartografia, Vol. 53, No 2, pp. 85-98.
 • Kryński J., Zanimonskiy Y., Lyszkowicz A., (2004): Common Features of the Sea Level Records from Baltic Tide Gauges, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Bratislava, Slovak Republic, 2-5 June 2004, EUREF Publication No 14, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 377-384.
 • Łyszkowicz A., Kryński J., Jackiewicz A., (2004): Uwagi dotyczące wyrównywania sieci niwelacji precyzyjnej - jednoetapowo, Geodeta - magazyn geoinformacyjny nr 10 (113) październik 2004, pp. 20-24.
 • Sas A., (2004): Problem ujednolicenia istniejących na terenie kraju danych grawimetrycznych z systemem europejskim, Materiały Seminarium „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Kraków, wrzesień, 2004.
 • Sas-Uhrynowski A., (2004): Sieć magnetyczna, Materiały Sympozjum „Integracja krajowych geodezyjnych osnów podstawowych z osnowami europejskimi", Warszawa, SGP-NOT, grudzień 2004.
 • Sas-Uhrynowski A., Welker E., Demina I.M., Farafonova J.G., (2004): Dipolowy model zmian wiekowych pola magnetycznego Ziemi, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, 2004, tom L, Nr 107, pp. 85-108.
 • Sas-Uhrynowski A., Welker E., Kowalik B., (2004): Weryfikacja podstawowego zdjęcia deklinacji magnetycznej na terenie Polski, Materiały Seminarium „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Kraków, wrzesień, 2004.
 • Sękowski M., (2004): Rocznik Astronomiczny IGIK wobec najnowszych rezolucji IAU, Workshop pt. Nowe Obowiązujące Systemy Współrzędnych Ziemskich i Niebieskich Oraz ich Wzajemne Relacje, Sekcja Dynamiki Ziemi oraz Sekcja Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, Warszawa 27-28 maja 2004, Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje, red. J. Kryński, Monographic series of the Institute of Geodesy and Cartography, Nr 10, Warsaw 2004, pp. 197-216.
 • Sidorenko G., Miroshnichenko O., Omelchenko A., Zanimonskiy Y.M., Kryński J., (2004): Sovmestnyi analiz vremennych riadov gravimetricheskich dannych, atmosfernogo dovlenia i urovnia moria, Presented at the Geoforum'2004 Symposium, Lviv-Javoriv, Ukraine, 1-3 April 2004, Suchasni dosiagnennia geodezychnoi nauky ta vyrobnyctva", Zbirnyk naukovyh prac Zahidnogo Geodezychnogo Tovarystva, Lviv, Liga-Pres, 2004, pp. 144-148.
 • Welker E., Sas-Uhrynowski A., (2004): Magnitnaia deklinacja na epochu 2000 dla territorii Litvy, Zapadnoi Bielorusi i Ukrainy, Materiały Sympozjum „Współczesne osiągnięcia nauk geodezyjnych i praktyki". Lwów, marzec 2004, pp. 68-73.
 • Welker E., Sas-Uhrynowski A., (2004): Zmiany deklinacji magnetycznej w okresie 1941-2000 na dawnych polskich terenach wschodnich, Prace IGiK, 2004, tom L, Nr 106, pp. 6-25.
 • Welker E., Sas-Uhrynowski A., Kowalik B., (2004): New Magnetic Maps of the Baltic Sea, Proceedings of the XIV-th International Scientific and Technical Conference: "The Part of Navigation in Support of Human Activity on the Sea", Gdynia, listopad 2004.
 • Wielgosz P., Grejner-Brzezinska D., Zanimonskiy Y.M., Kashani I., Kryński J., Cisak J., (2004): GNSS-modelling of traveling gradients in the ionosphere over the Antarctic coast. Applied aspect (in Russian), Second Ukrainian Antarctic Meeting 2UAM2004, 22-24 June 2004, Kiev, Ukraine.
 • Wielgosz P., Kashani I., Zanimonskiy Y.M., Grejner-Brzezinska D., Kryński J., (2004): Travelling gradients in the ionosphere over the Antarctic coast, XXVII SCAR Meeting, 25-31 July 2004, Bremen, Germany.