Publikacje 2005

 • Cisak J., (2005): RTide Geodezja we współczesnych badaniach Antarktyki; Seminarium Polarne „Interdyscyplinarne problemy badań polarnych”, Warszawa, 4 marca 2005 (CD).
 • Cisak J., Cisak M., Kryński J., Sas A., Sas-Uhrynowski A., Zanimonskiy Y.M., (2005): Założenie karpackiej sieci geodynamicznej - inicjatywa badawcza, Konferencja w Alushcie, Ukraina, 6-8 September 2005.
 • Cisak J., Figurski M., (2005): Control GPS/levelling traverse, Workshop II: Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16–17 November 2005, Warsaw ( CD).
 • Cisak J., Zanimonskiy Y.M., (2005): Wyznaczanie centrum fazowego anten GNSS metodą dynamicznego nachylania, Seminarium „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” Poznań 23–24 czerwca 2005 http://www.astro.amu.edu.pl/News/Sem_geodez2005/
 • Cisak J., Żak Ł., (2005): Pozycjonowanie z wykorzystaniem poprawek DGPS/RTK przez Internet - efektywność, dokładność, wiarygodność; Seminarium „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” Poznań 23–24 czerwca 2005 http://www.astro.amu.edu.pl/News/Sem_geodez2005/
 • Cisak M., Sas A., (2005): Tatrzańska Grawimetryczna Baza Kalibracyjna; Magazyn geoinformacyjny „GEODETA", Nr 1 (styczeń) 2005, pp. 12-15.
 • Cisak M., Sas A., (2005): Transformation from the ”Borowa Góra” Datum to Pulkovo’42 Datum; Workshop II “Summary of the project on a cm geoid in Poland”, November 16-17, 2005 (CD).
 • Grzyb M., Kryński J., Mank M., (2005): Terrain corrections to gravity data, Workshop II on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Grzyb M., Mańk M., Kryński J., (2005): Ocena wpływu topografii terenu na dokładność wyznaczania poprawek terenowych w aspekcie modelowania centymetrowej geoidy; Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji” Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 23–24 czerwca 2005, Poznań, Poland.
 • Kowalik B., Obuchovski R., (2005): Investigation of geomagnetic field on the Lithuanian territory; Proceedings of the 6th International Conference “Environmental Engineering”, Vilnius, Lithuania, 26-27 May 2005, pp. 908-912.
 • Kryński J., (2005): Ku centymetrowej geoidzie w Polsce, Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 12 (127) grudzień 2005, pp. 58.
 • Kryński J., (2005): Needs for new quality of data for precise geoid modelling in Poland, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., (2005): Quality estimation of geoid models in Poland, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., (2005): Summary of the results of the project on a cm geoid in Poland, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., (2005): Systemy i układy odniesienia oraz układy współrzędnych w geodezji, Cz. I, Nie tylko dla geodetów i astronomów, Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 7 (122) lipiec 2005, pp. 24–26.
 • Kryński J., (2005): Systemy i układy odniesienia oraz układy współrzędnych w geodezji, Cz. II, Od FK4 do WGS84, Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 8 (123) sierpień 2005, pp. 24–25.
 • Kryński J., (2005): Systemy i układy odniesienia oraz układy współrzędnych w geodezji, Cz. III, Od Newtona do relatywizmu, Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 9 (124) wrzesień 2005, pp. 24–27.
 • Kryński J., (2005): Systemy i układy odniesienia oraz układy współrzędnych w geodezji, Cz. IV, Czas atomowy i astronomiczny, Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 10 (125) pażdziernik 2005, pp. 24–26.
 • Kryński J., (2005): Systemy i układy odniesienia oraz układy współrzędnych w geodezji, Cz. V, Regionalnie, lokalnie i znów globalnie, Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 11 (126) listopad 2005, pp. 24–28.
 • Kryński J., Brzeziński A., Nastula J., (2005): Recent Developments in the Global Geodetic Observing System at the IUGG Dynamic Planet 2005, Journées Systèmes de Référence Spatio-Temporels 2005, eds. N. Capitaine, A.Finkelstein, Warsaw, Poland.
 • Kryński J., Figurski M., (2005): Jednolite opracowanie archiwalnych obserwacji GPS wykonanych w kampaniach EUREF-POL, POLREF i EUVN z uwzględnieniem standardów EPN, Raport dla GUGiK, Warszawa, (74 pp).
 • Kryński J., Łyszkowicz A., (2005): Study on choice of global geopotential model for quasigeoid determination in Poland; Geodezja i Kartografia, Vol. 54, No 1, pp. 17–36.
 • Kryński J., Łyszkowicz A., (2005): Towards the precise geoid in Poland, The 6th International Conference on “Environmental Engineering”, 26–27 May 2005, Vilnius, Lithuania, pp. 913–918.
 • Kryński J., Lyszkowicz A., (2005): Realization versus planned version of the project on a cm geoid in Poland, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., Lyszkowicz A., The role of geopotential models in geoid modelling, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., Łyszkowicz A., (2005): Analiza dokładności sieci POLREF, EUVN i WSSG w oparciu o regionalne modele grawimetrycznej quasigeoidy, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji” Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 23–24 czerwca 2005, Poznań, Poland.
 • Kryński J., Łyszkowicz A., (2005): Did the new geopotential models improve the fit of gravimetric quasigeoid in Poland to GPS/leveling data? Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Vienna, Austria, 1–4 June 2005, EUREF Publication No 15, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 374-378
 • Kryński J., Łyszkowicz A., Rogowski J.B., (2005): New gravimeteric geoid versus astro-geodetic geoid in Poland, IAG, IAPSO and IABO Symposium „Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, 22-26 August 2005.
 • Kryński J., Mank M., Grzyb M., (2005): Height data in Poland in view of precise geoid modelling, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., Mank M., Grzyb M., (2005): Quality of terrain models in Poland, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., Mańk M., Grzyb M., (2005): Evaluation of digital terrain models in Poland in view of of a cm geoid modelling, Geodezja i Kartografia, Vol. 54, No 4, pp. 155-175.
 • Kryński J., Moskwiński M., Zanimonskiy Y.M., (2005): Analiza wieloletniego ciągu wyznaczeń czasu obrotowego w Borowej Górze, Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, T LI, z. 109, pp. 1–30.
 • Kryński J., Osada E, Figurski M., (2005): GPS/levelling data in Poland in view of precise geoid modelling, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., Osada E, Figurski M., (2005): Quality of GPS/levelling data in Poland, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., Rogowski J.B., Cisak J., (2005): Stacje permanentne GNSS, ich obecna rola i perspektywy, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji” Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 23–24 czerwca 2005, Poznań, Poland.
 • Kryński J., Rogowski J.B., Zieliński J.B., (2005): National Report of Poland to EUREF 2005, Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Vienna, Austria, 1–4 June 2005, EUREF Publication No 15, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 269-274.
 • Kryński J., Sas A., Królikowski C., (2005): Quality of terrestrial gravity data in Poland, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., Sas A., Królikowski C., (2005): Terrestrial gravity data in Poland in view of precise geoid modelling, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Kryński J., Sas A., Sas-Uhrynowski A., Welker E., (2005): Zasady konserwacji podstawowej osnowy grawimetrycznej i magnetycznej w Polsce w świetle standardów europejskich, ekspertyza dla GUGiK, 32 pp.
 • Kryński J., Zanimonskiy Y.M., Lyszkowicz A., (2005): Baltic Sea level variations from tide gauge data, II Workshop on Summary of the project on a cm geoid in Poland, 16-17 November 2005, Warsaw (CD).
 • Mańk M., Kryński J., Grzyb M., (2005): Analiza modeli terenu na obszarze Polski w aspekcie modelowania centymetrowej geoidy, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji” Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 23–24 czerwca 2005, Poznań, Poland.
 • Osada E., Kryński J., Owczarek M., (2005): A robust method of quasigeoid modelling in Poland based on GPS/levelling data with support of gravity data, Geodezja i Kartografia, Vol. 54, No 3, pp. 99–117.
 • Osada E., Kryński J., (2005): Próba oceny dokładności sieci POLREF, EUVN i WSSG przy wykorzystaniu odpornej metody wyznaczania quasigeoidy satelitarno-niwelacyjnej, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji” Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 23–24 czerwca 2005, Poznań, Poland.
 • Sas A., Cisak M, Mäkinen J., (2005): Przedłużenie Centralnej Bazy Kalibracyjnej kraju, działania w kierunku utworzenia górskiej bazy kalibracyjnej. Materiały Seminarium „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Poznań, 23-24 czerwca 2005.
 • Sas A., Cisak M., Mäkinen J., (2005): The establishment of the vertical gravity calibration baseline in Tatra Mountains. New adjustment of the Polish gravity control network. Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Vienna, Austria, 1–4 June 2005, EUREF Publication No 15, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 385-392.
 • Sas-Uhrynowski A., Welker E., Demina I., Farafonova J., (2005): Dipole model of Earth’s magnetic field secular variations. Proceedings of the 2nd Workshop on “European Geomagnetic Repeat Station Survey”, Warsaw, April 6-8, 2005.
 • Welker E., Sas-Uhrynowski A., (2005): The SV of declination in Eastern Europe for the 1941-2000 interval. Proceedings of the 2nd Workshop on “European Geomagnetic Repeat Station Survey”, Warsaw, April 6-8, 2005.
 • Welker E., Sas-Uhrynowski A., Kowalik B., (2005): New magnetic maps of the Baltic Sea. Proceedings of the 2nd Workshop on “European Geomagnetic Repeat Station Survey”, Warsaw, April 6-8, 2005.
 • Zanimonskiy Y., Neezmakov P., Kupko W., Olijnyk A., Cisak J., Trevogo I., Marushenko O., Savchuk S., (2005): Problema mnogoluchevosti na metrologicheskih poligonah GNSS, Zbirnik naukovih prac’ Zahidnogo Geodezichnogo Tovaristva II vipusk – Suchasni Dosjagnennja Geodezichnoj Nauki ta Virobnictva, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu ”Lwowska Politechnika”, Lwów, pp. 14 – 21
 • Демина И.М., Фрарфонова Ю.Г., Сас-Ухрыновский А., Велкер Е., (2006): Геомагнетизм и Аэрономия, том 46, №1 стр. 1-11.