Publikacje 2007

 • Barlik M., Kryński J., (2007): Gravimetric Calibration Baselines and Modernization of the Polish Gravity Control, Workshop of gravimetric departments of middle-European countries, 26-27 June 2007, Prague, Czech Republic.
 • Cisak J., (2007): King George Island GIS (KGIS) project of WGGGI -A state of the art, Geo-Spatial Information Science, Vol. 4, No 2, June 2001, Wuhan University of Technology, pp. 70-74.
 • Cisak J., Zanimonskiy Y.M., (2007): Investigation of Phase Centre Variation of the GNSS Antennae Using Portable Kinematic Tilting Device, Presented on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in London, UK, 6-9 June 2007, EUREF Publication No 17, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 316-320.
 • Jarosiński M., Kryński J., Rogowski J.B., (2007): Study of the relationship between the tectonic stress and the deformation of the lithosphere in the territory of Poland - a new geodynamics research project, Proceedings of the EGU G11 Symposium "Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI", Vienna, Austria, 15-20 April 2007; Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, No 2(83), 2007, pp. 109-116.
 • Kloch G., Kryński J., (2007): Towards the optimum strategy of determination of terrain corrections in Poland, Earth: our Changing Planet, XXIV IUGG General Assembly, Perugia, Italy, 2-13 July 2007.
 • Kloch G., Kryński J., (2007): Ocena jakości poprawek terenowych „1992" oraz analiza ich przydatności do obliczenia poprawek terenowych na obszarze Polski spełniających wymagania centymetrowej geoidy, Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography, t. LIII, z. 111, Warsaw 2007, pp. 64-89.
 • Kryński J., (2007): Centymetrowa geoida na obszarze Polski - realia i perspektywy, Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography, t. LIII, z. 111, Warsaw 2007, pp. 5-46.
 • Kryński J., (2007): Precyzyjne modelowanie quasigeoidy na obszarze Polski - wyniki i ocena dokładności, Monographic series of the Institute of Geodesy and Cartography, Nr 13, Warsaw 2007, (266 pp).
 • Kryński J., (editor) (2007): Polish National Report on Geodesy 2003-2006, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, Italy, 2007 (126 pp).
 • Kryński J., Barlik M., (2007): The laboratory for the regional absolute gravimeters comparison campaigns in Poland: Geodetic-Geophysical Observatory Borowa Góra and Astro-Geodetic Observatory at Józefosław, Workshop of gravimetric departments of middle-European countries, 26-27 June 2007, Prague, Czech Republic.
 • Kryński J., Barlik M., Bosy J., Figurski M., Kadaj R., Osada E., Rogowski J.B., (2007): Wytyczne do wprowadzenia zmian w przepisach technicznych i prawnych niezbędnych do stosowania serwisów systemu ASG-EUPOS, ekspertyza dla GUGiK, (11 pp).
 • Kryński J., Ney B., (2007): Przestrzeń, Terminarz Technika 2008, Wydawnictwo czasopism i książek technicznych SIGMA-NOT, pp. 141-146.
 • Kryński J., Rogowski J.B., (2007): National Report of Poland to EUREF 2007, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in London, UK, 6-9 June 2007, EUREF Publication No 17, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 251-257.
 • Kryński J., Sękowski M., (2007): Rocznik Astronomiczny na rok 2008, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (209 pp).
 • Sas A., Cisak M., (2007): Gravity calibration baseline in Tatra Mountains, Workshop of gravimetric departments of middle-European countries, 26-27 June 2007, Prague, Czech Republic.
 • Sas-Uhrynowski A., Welker E., (2007): Polish repeat stations 2000-2006, 3rd MagNetE Workshop on European geomagnetic repeat station survey, pp. 14-16 May, Bukarest.
 • Welker E., (2007): Zmiany pola magnetycznego Ziemi w latach 1980-2005 na przykładzie dynamicznych modeli zmian jego dwóch wybranych elementów, Prace IGiK, tom LIII, nr 111, pp. 47-63.
 • Welker E., (2007): Magnetic field changes in the years 1980-2005 for example of two chosen elements changes, The 3rd MagNetE Workshop,14-16 May 2007, Bucharest, pp. 38