Publikacje 2009

 • Cisak, J., (2009): 80th Anniversary of Geodetic - Geophysical Borowa Gora Observatory, International Experts Meeting on Carpathian Geodynamic Network, 19–21 November 2009, Bucharest, Romania.
 • Cisak J., Kryński J., (2009): Opis współczesnej osnowy geodezyjnej w Polsce, ekspertyza dla Ministra Gospodarki (20 pp).
 • Krynski J., (2009): Professor Dr. Lubomir Włodzimierz Baran, (1937-2009), Geodezja i Kartografia, Vol. 58, No 1; Journal of Geodesy, Vol. 83, No 6, pp. 592-593.
 • Krynski J., (2009): The A10 Absolute Gravimeter - a New Challenge for Geodesy and Geodynamics, International Experts Meeting on Carpathian Geodynamic Network, 19–21 November 2009, Bucharest, Romania (CD).
 • Kryński J., (2009): Charakterystyka państwowych układów współrzędnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających ze wstąpienia Polski do UE, ekspertyza dla Ministra Gospodarki (19 pp).
 • Krynski J., (2009): Koncepcja osnowy grawimetrycznej na tle rozwoju technologicznego w pomiarach siły ciężkości, referat zaproszony na Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 3–4 grudnia 2009, Warszawa-Józefosław, Poland (CD).
 • Kryński J., Brzeziński A. (2009): Zgromadzenie Naukowe Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, Buenos Aires, Argentyna, 31 sierpnia - 4 września 2009 r., Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi" Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 3-4 grudnia 2009, Warszawa-Józefosław, Poland (CD).
 • Krynski J., Kloch G., (2009): Evaluation of the performance of the new EGM08 global geopotential model over Poland, Geoinformation Issues, Vol. 1, No 1, Warsaw, pp. 7-17.
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2009): National Report of Poland to EUREF 2007, Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in London, UK, 6–9 June 2007, EUREF Publication No 17, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Band 42, Frankfurt am Main, pp. 251-257.
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2009): National Report of Poland to EUREF 2009, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Florence, Italy, 27–29 May 2009, http://www.euref.eu/symposia/2009Florence/07-19-p-poland.pdf.
 • Kryński J., Roguski P., (2009): A-10 absolute gravimeter for geodesy and geodynamics, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Florence, Italy, 27-29 May 2008..
 • Kryński J., Sękowski M., (2009): Rocznik Astronomiczny na rok 2010, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (213 pp).
 • Lyszkowicz A., Kryński J., Kloch-Glowka G., (2009): Improvement of gravimetric quasigeoid model in Poland by the use of deflections of the vertical, IAG Scientific Assembly Symposium 2009 „Geodesy for Planet Earth“, Buenos Aires, Argentina, 31 August – 4 September 2009.
 • Sas A., Kryński J., Sas-Uhrynowski A., (2009): Opis obecnego stanu polskiej sieci grawimetrycznej, ekspertyza dla Ministra Gospodarki (25 pp).
 • Sas A., Sas-Uhrynowski A., Cisak M., Siporski L., (2009): Vertical Gravimetric Calibration Baseline in the Tatra Mountains of Poland, Geoinformation Issues, Vol. 1, No 1, Warsaw, pp. 19-32.
 • Sas-Uhrynowski A., Kryński J., (2009): Szczegółowy opis państwowej osnowy wysokościowej Polski, ekspertyza dla Ministra Gospodarki (19 pp).
 • Sas-Uhrynowski A., Welker E., (2009): Secular variations of the geomagnetic field in Europe, Geoinformation Issues, Vol. 1, No 1, Warsaw, pp.33-39.
 • Sękowski M., Kryński J., (2009): Nowe sposoby prezentacji precyzyjnych danych astrometryczno-geodezyjnych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie globalnych systemów odniesienia, Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 3–4 grudnia 2009, Warszawa-Józefosław, Poland (CD).
 • Sękowski M., Kryński J., (2009): Modification of presentation methods of high precision astrometric and geodetic data in view of the latest achievements in the field of reference systems, The 6th Orlov Conference, 22–24 June 2009, MAO NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine.
 • Szelachowska M., Kryński J., (2009): The effect of the quality of height data on the accuracy of terrain corrections, IAG Scientific Assembly Symposium 2009 „Geodesy for Planet Earth“, Buenos Aires, Argentina, 31 August – 4 September 2009.
 • Szelachowska M., Kryński J., (2009): Wpływ jakości danych wysokościowych na dokładność wyznaczanych poprawek terenowych, Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 3–4 grudnia 2009, Warszawa-Józefosław, Poland (CD).
 • Szelachowska M., Kryński J., (2009): Evaluation of the effect of uncertainty of height data on the accuracy of terrain corrections, Geodesy and Cartography, Vol. 58, No 2, pp. 71-88.
 • Zanimonskiy Y.M., Krynski J., Milinevsky G.P., Danilevsky V.A., (2009): Investigation of weekly cycle of aerosols and precipitable water variations as indication of anthropogenic sources, 36th Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 17–22 August 2009, Kiev, Ukraine.
 • Zanimonskiy E.E., Zanimonskiy Y.M., Krynski J., (2009): Использование концепции геометрической фазы при анализе многолетнего ряда определений астрономического времени, Konferencja w Instytucie Radioelektroniki w Charkowie, grudzień 2009, Kharkov, Ukraine.