Publikacje 2011

 • Brzeziński A., Liwosz T., Rogowski J., Krynski J., (2011): Global reference systems and Earth rotation; current realizations and scientific problems, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN “Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, 2–4 June 2011, Wroclaw, Poland.
 • Cisak J., Godah W., Zak Ł., (2011): Could recent GNSS data provide an evidence of tectonic processes within the TT zone?. Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Chisinau, Moldova, 25 - 28 May 2011,
 • Godah W., Krynski J., (2011): Validation of GOCE geopotential models over Poland using the EGM2008 and GPS/levelling data, Geoinformation Issues, Vol. 3, No 1, Warsaw, pp. 5-17.
 • Kloch-Glowka G., Szelachowska M., Krynski J., (2011): Zmiany w czasie geoidy na obszarze Europy na podstawie analizy danych z misji GRACE, Seminarium „Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki?” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 17–18 października 2011, Józefosław, Poland.
 • Krynski J., Kloch-Glowka G., Szelachowska M., (2014): Analysis of time variations of the gravity field over Europe obtained from GRACE data in terms of geoid height and mass variation, IAG Symposia Vol. 139, C. Rizos and P. Willis (eds.), Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, XXV IUGG General Assembly, Melbourne, Australia, 28 June – 7 July 2011, pp. 365-370, DOI 10.1007/978-3-642-37222-3_48..
 • Kryński J., (2011): Reference frames and reference networks, In: J. Krynski (ed), Polish National Report on Geodesy 2007-2010, XXV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Melbourne, Australia, 28 June – 7 July 2011, pp. 1-42.
 • Kryński J., (editor) (2011): Polish National Report on Geodesy 2007-2010, XXV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Melbourne, Australia, 28 June – 7 July 2011 (134 pp).
 • Krynski J., Barlik M., (2011): Trwałe miejsce geodynamiki w tworzeniu współczesnych systemów wysokościowych i grawimetrycznych, referat zaproszony na Seminarium „Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki?” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 17–18 października 2011, Józefosław, Poland.
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2011): National Report of Poland to EUREF 2011, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Chisinau, Moldova, 25–28 June 2011, http://www.euref-iag.net/symposia/2011Chisinau/07-22-p-Poland.pdf..
 • Krynski J., Zanimonskiy Y.M., (2011): Geodynamic signals in time series of astrometric observations at Borowa Gora Observatory, Proceedings of Journées 2011 "Systèmes de référence spatio-temporels", H. Schuh, S. Boehm, T. Nilsson and N. Capitaine (eds), Vienna, Austria, 19–21 September 2011, pp. 166-167.
 • Krynski J., Zanimonskiy Y.M., (2011): Sygnały geodynamiczne w ciągu czasowym obserwacji astrometrycznych wykonanych w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra, Seminarium „Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki?” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 17–18 października 2011, Józefosław, Poland.
 • Kryński J., Sękowski M., (2011): Rocznik Astronomiczny na rok 2012, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (211 pp).
 • Mäkinen J., Sękowski M., Kryński J., Näränen J., Raja-Halli., Ruotsalainen H., Virtanen H., (2011): Gravity change in Finland 1962-2010 from the comparison of legacy relative measurements with new measurements made with the outdoor absolute gravimeter A10, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-12587, EGU General Assembly 2011, 3–8 April, Vienna, Austria.
 • Mäkinen J., Sękowski M., Kryński J., Näränen J., Raja-Halli., Ruotsalainen H., Virtanen H., (2011): Postglacial rebound in Finland: new data on gravity change from comparison of measurements using the outdoor absolute gravimeter A10 with legacy relative measurement, Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, XXV IUGG General Assembly, Melbourne, Australia, 28 June – 7 July 2011.
 • Krynski J., Dykowski P., Sękowski M., Mäkinen J., (2014): On the estimate of accuracy and reliability of the A10 absolute gravimeter, IAG Symposia Vol. 139, C. Rizos and P. Willis (eds.), Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, XXV IUGG General Assembly, Melbourne, Australia, 28 June – 7 July 2011, pp. 297-302, DOI 10.1007/978-3-642-37222-3_39.
 • Sękowski M., Krynski J., (2011): Methods of use and presentation of the accurate astrometric data based on the modern terrestrial and celestial reference systems, Proceedings of Journées 2011 "Systèmes de référence spatio-temporels", H. Schuh, S. Boehm, T. Nilsson and N. Capitaine (eds), Vienna, Austria, 19–21 September 2011, pp. 49-50.
 • Sękowski M., Krynski J., Dykowski P., Mäkinen J., (2011): Badanie dokładności i niezawodności grawimetru absolutnego A10, Seminarium „Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki?” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 17–18 października 2011, Józefosław, Poland.
 • Welker E., (2011): The influence of Variantions of the Earth Magnetic Field Intensity on the Elaboration of Geomagnetic Observations in Poland, Geoinformation Issues, Vol. 3, No 1(3), Warsaw, pp. 19-37.