Publikacje 2013

 • Barlik M., Kryński J., (2013): Precyzja a wiarygodność współczesnych pomiarów grawimetrycznych, referat zaproszony na Seminarium „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji” Komitetu Geodezji PAN, 17–18 czerwca 2013, Józefosław.
 • Bosy J., Krynski J., Brzezinski A., Rogowski J., Figurski M., Krankowski A., Kudrys J., Schillak S., Wielgosz P., (2013): The Contribution of the GGOS-PL network to EPOS, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-6029-2, EGU General Assembly 2013, 7–12 April, Vienna, Austria.
 • Cisak J., Mościcka A., (2013): Geodetic-Geophysical Observatory Borowa Gora as an external data source for the OGNIWO Geo-information System database, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Budapest, Hungary, 29–31 May 2013.
 • Dróżdż M., Kaliński A., System wyznaczania poziomych przemieszczeń podpór rurociągów ciśnieniowych wzdłuż stoku zbocza, XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”, Warszawa/Serock, 14–16 marca 2013.
 • Dróżdż M., Kaliński A., (2012): System of determination of horizontal displacements of pressure pipiline supports along the slope of the hill, Geoinformation Issues, Vol. 4, No 1.
 • Dykowski P., Krynski J., Sekowski M., (2013): Gravimetric investigations at Borowa Gora Geodetic – Geophysical Observatory, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-8315, EGU General Assembly 2013, 7–12 April, Vienna, Austria.
 • Dykowski P., Krynski J., Sekowski M., (2013): Approach to the A10 gravimeter total uncertainty budget estimation, IAG Scientific Assembly 2013, 1–6 September, Potsdam, Germany; IAG Symposia Vol. 143, (ed.) P. Willis, IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1–6 September 2013 (in print).
 • Francis O., Baumann H., Volarik T., Rothleitner Ch., Klein G., Seil M., Dando N., Tracey R., Ullrich C., Castelein S., Hua H., Kang W., Chongyang S., Songbo X., Hongbo T., Zhengyuan L., Pálinkás V., Kostelecký J., Mäkinen J., Näränen J., Merlet S., Farah T., Guerlin C., Pereira Dos Santos F., Le Moigne N., Champollion C., Deville S., Timmen L., Falk R., Wilmes H., Iacovone D., Baccaro F., Germak A., Biolcati E., Krynski J., Sekowski M., Olszak T., Pachuta A., Agren J., Engfeldt A., Reudink R., Report of Poland to EUREF 2013, Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Budapest, Hungary, 29–31 May 2013, EUREF Publication No 23, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main (in print). Inacio P., McLaughlin D., Shannon G., Eckl M., Wilkins T., van Westrum D., Billson R., (2013): The European Comparison of Absolute Gravimeters 2011 (ECAG-2011) in Walferdange, Luxembourg: results and recommendations, Metrologia, Vol. 50, pp. 257–268, doi:10.1088/0026-1394/50/3/257.
 • Godah W., Krynski J., Cisak J., (2012): The use of GPS data at TT Zone for the verification of the recent terrestrial reference frames considering possible geodynamic processes, Geoinformation Issues, Vol. 4, No 1, Warsaw, pp. 5–13.
 • Godah W., Krynski J., (2013): Evaluation of recent GOCE global geopotential models over the area of Poland, 13th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjustent Areas, 22–24 November 2012, Wroclaw, Poland, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 10, No 3(171), pp. 257–268, doi:10.1088/0026-1394/50/3/257.
 • Godah W., Krynski J., (2013): Comparison of GGMs based on one year GOCE observations with the EGM08 and terrestrial data over the area of Sudan, , Int. J. of Applied Earth Observation and Geoinformation, JAG797, doi: 10.1016/j.jag.2013.11.003.
 • Jędrzejewska A., (2013) Magnetic station in Geodetic-Geophysical Observatory Borowa Gora, 6th MagNetE Workshop, Prague, Czech Republik, 3–5 June 2013.
 • Krynski J., Dykowski P., (2013): Establishment of new gravity control in Poland – current status, IAG Scientific Assembly 2013, 1–6 September, Potsdam, Germany.
 • Krynski J., Olszak T., Barlik M., Dykowski P., (2013): New gravity control in Poland – needs, the concept and the design, Geodesy and Cartography, Warsaw, Vol. 62, No 1, pp. 3–21. DOI 10.2478/geocart-2013-0001.
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2013): National Report of Poland to EUREF 2013, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Budapest, Hungary, 29–31 May 2013, http://www.euref-iag.net/symposia/2013Budapest/06-22-p-Poland.pdf.
 • Kryński J., (2013): Misje satelitarne GRACE i GOCE dla potrzeb geodynamiki, referat zaproszony na Seminarium „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji” Komitetu Geodezji PAN, 17–18 czerwca 2013, Józefosław.
 • Kryński J., Cisak J., Sękowski M., Dykowski P., Godah W., Jędrzejewska A., Żak Ł., (2012): Pomiar podstawowej, bazowej osnowy grawimetrycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników (Etap II), Raport dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, grudzień 2013, Warszawa (32 pp).
 • Kryński J., Sękowski M., (2013): Rocznik Astronomiczny na rok 2014, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (205 pp).
 • Kryński J., Welker E., Jędrzejewska A., Żak Ł., (2013): Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników, Raport dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, październik 2013, Warszawa (10 pp).
 • Mäkinen J., Sekowski M., Krynski J., Kuokkanen J., Näränen J., Raja-Halli A., Ruotsalainen H., Virtanen H., (2013): Gravity change in Finland 19622010 from the comparison of new measurements using the outdoor absolute gravimeter A10-020 with legacy relative measurements, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013 - 11644, EGU General Assembly 2013, 7–12 April, Vienna, Austria.
 • Rülke A., Dietrich R., Capra A., Dong Chen E, Cisak J., Eiken T., Fox A., Hothem L. D., Johnston G., Malaimani E. C.,Matveev A. J., Milinevsky G., Schenke H. W., Shibuya K., Sjöberg l. E., Zakrajsek A., Fritsche M., Knofel C., Scheinert M., (2013): The Antarctic regional GPS network densification status and results, IAG Symposia Vol. 143, (ed.) P. Willis, IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1–6 September 2013 (in print).
 • Welker E., (2013): The results of the elaboration of data from 15 geomagnetic variation stations operated in 2010 and 2011 in Poland, 6th MagNetE Workshop, Prague, Czech Republic, 3–5 June 2013.
 • Welker E., Jędrzejewska A., Żak Ł., (2013): The results of the magnetic measurements in 20102012 in Poland, 6th MagNetE Workshop, Prague, Czech Republic, 3–5 June 2013.
 • Welker E., (2013): Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji, Seria monograficzna IGiK, Nr 17, Warszawa, 168 pp.
 • Zanimonskiy Y.M., Krynski J., Paznukhov A.V., Soina A.V., Yampolski Y.M., Olejnik A.Y., (2013): Weekly cycle variations of Earth rotation and possibillity of monitoring of anthropogenic influence on the troposphere, Seminarium „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji” Komitetu Geodezji PAN, 17–18 czerwca 2013, Józefosław.