Publikacje 2015

 • Alothman A., Godah W., Elsaka B., (2015): Gravity field anomalies from recent GOCE satellite-based geopotential models and terrestrial gravity data: A comparative study over Saudi Arabia, Arabian Journal of Geosciences.
 • Bosy J., Krynski J., (2015): Reference frames and reference networks, Geodesy and Cartography, Warsaw, Vol. 64, No 1, pp. 5-29 DOI:10.1515/geocart-2015-0011.
 • Bosy J., Krynski J., Araszkiewicz A., (2015): Integracja krajowej badawczej infrastruktury geodezyjnej w aspekcie jej wykorzystania w programie EPOS, International Conference on Digital Research Space for Antropogenic Hazard Studies,Katowice, Poland, 19–20 November 2015.
 • Cisak J., (2015): Metrologia geodezyjna w Instytucie Geodezji i Kartografii, 70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii, Wydanie Jubileuszowe, Warszawa 2015, pp. 87-96.
 • Cisak J., (2015): Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra – integralny element w strukturze Instytutu Geodezji i Kartografii, 70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii, Wydanie Jubileuszowe, Warszawa 2015, pp. 125-136.
 • Cisak J., (2015): Polskie wyprawy polarne w minionym 70-leciu Instytutu Geodezji i Kartografii z perspektywy wspomnień pracowników, 70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii, Wydanie Jubileuszowe, Warszawa 2015, pp. 137-158.
 • Dykowski P., Krynski J., (2015): Time dependent corrections to absolute gravity determinations in the establishment of modern gravity control, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-817, EGU General Assembly 2015, 12 – 17 April, Vienna, Austria.
 • Dykowski P., Krynski J., Sekowski M., (2015): Sensitivity of the A10 absolute gravimeter to the variation of local hydrological conditions – first results, XXVI IUGG General Assembly, 22 June – 3 July, Prague, Czech Republic.
 • Dykowski P., Kryński J., Sekowski M., (2015): Czułość grawimetru absolutnego A10-020 na zmienność lokalnych i globalnych warunków hydrologicznych, Seminarium „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji” Komitetu Geodezji PAN, 19–20 października 2015, Józefosław.
 • Dykowski P., Sekowski M., Krynski J., (2015): Evaluation of the new gravity control in Poland, 2015 AGU Fall Meeting, 14–18 December 2015, San Francisco.
 • Elsaka B., Alothman A., Godah W., (2015): On the Contribution of GOCE Satellite-Based GGMs to Improve GNSS/Leveling Geoid Heights Determination in Saudi Arabia, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, DOI 10.1109/JSTARS.2015.2495193
 • Godah W., Krynski J., (2015): Comparison of GGMs based on one year GOCE observations with the EGM08 and terrestrial data over the area of Sudan, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 35, pp. 128–135. DOI:10.1016/j.jag.2013.11.003.
 • Godah W., Krynski J., Szelachowska M., (2015): On the accuracy assessment of the consecutive releases of GOCE-based GGMs over the area of Poland, Assesment of GOCE Geopotential Models, Special Issue: Newton's Bulletin, No. 5, June 2015, pp. 49-62.
 • Godah W., Krynski J., Szelachowska M., (2015): Assessment of GOCE-based Global Geopotential Models and their use for modelling gravity field over Poland, XXVI IUGG General Assembly, 22 June – 3 July, Prague, Czech Republic.
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2015): Suitability of GRACE-based geopotential models for modelling temporal variations of gravity functionals over Poland and the surrounding areas, XXVI IUGG General Assembly, 22 June – 3 July, Prague, Czech Republic.
 • Godah W., Kryński J., Szelachowska M., (2015): Analysis of GOCE-based Global Geopotential Models and their use for modelling gravity field - A case study of Poland, Seminarium „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji” Komitetu Geodezji PAN, 19–20 października 2015, Józefosław.
 • Godah W., Szelachowska M., Kryński J., (2015): The use of GRACE-based geopotential models for estimating mass variations over Poland, Seminarium „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji” Komitetu Geodezji PAN, 19–20 października 2015, Józefosław.
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2015): On the selection of GRACE-based GGMs and a filtering method for estimating mass variations in the Earth system over Poland, Geoinformation Issues, Vol. 7, No 1, Warsaw, pp. 5-14.
 • Krynski J., (2015): Gravity field modelling and gravimetry in Poland in 2011-2014, Geodesy and Cartography, Warsaw, Vol. 64, No 1, pp. 31-50 DOI:10.1515/geocart-2015-0012.
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2015): National Report of Poland to EUREF 2015, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Leipzig, Germany, 3–5 June 2015. http://www.euref.eu/symposia/2015Leipzig/06-20-p-Poland.pdf.
 • Krynski J., (2015): Grawimetria i modelowanie pola grawitacyjnego Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii, 70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii, Wydanie Jubileuszowe, Warszawa 2015, pp. 13-60.
 • Kryński J., (2015): Zmiany w czasie pola siły ciężkości: mechanizmy, monitorowanie, perspektywy, referat zaproszony na Seminarium „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji” Komitetu Geodezji PAN, 19–20 października 2015, Józefosław.
 • Kryński J., Sękowski M., (2015): Rocznik Astronomiczny na rok 2016, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (150 pp).
 • Kryński J., Dykowski P., Godah W., Sękowski M., Cisak J., Jędrzejewska A., Dróżdż M., Żak Ł., (2015): Pomiar podstawowej. bazowej osnowy grawimetrycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników (zamówienie uzupełniające), Raport dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, grudzień 2015, Warszawa (15 pp).
 • Sękowski M., (2015): 70 lat Rocznika Astronomicznego, 70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii, Wydanie Jubileuszowe, Warszawa 2015, pp. 77-85.
 • Szelachowska M., Godah W., Kryński J., (2015): Dedicated satellite gravity missions; determination of temporal variations of geoid heights using GRACE data – a case study for Europe, Summer School on "Education in Geodesy and Geoinformatics”, The EU-funded Tempus project, 1–6 June 2015, University of Prishtina, Kosovo.
 • Szelachowska M., Kryński J., (2015): W kierunku poprawy jakości grawimetrycznego modelu quasigeoidy dla Polski, Seminarium „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji” Komitetu Geodezji PAN, 19–20 października 2015, Józefosław.
 • Welker E., (2015): Badania pola magnetycznego Ziemi prowadzone przez pracowników Instytutu Geodezji i Kartografii, 70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii, Wydanie Jubileuszowe, Warszawa 2015, pp. 61-76.
 • Welker E., (2015): Polskie pomiary magnetyczne na Bałtyku – historia i perspektywy, Zeszyty Naukowe AMW Gdynia, Nr 2(201), str. 75–85 (afiliacja AMW).
 • Welker E., (2015): Magnetic measurements on the Baltic Sea – current needs and possibilities, 7th Workshop on “European Geomagnetic Repeat Station Survey” MagNetE, Budapeszt, 15–18 September 2015.
 • Welker E., (2015): Repeat stations report 2015, 7th Workshop on “European Geomagnetic Repeat Station Survey” MagNetE, Budapeszt, 15–18 September 2015.
 • Welker E., Reda J., Neska M., (2015): Polish magnetic observatories and permanent stations – their use to repeat station surveys, 7th Workshop on “European Geomagnetic Repeat Station Survey” MagNetE, Budapeszt, 15–18 September 2015.
 • Ziolkowski D., Musial J., Krynski J., Cisak J., Zak L., Kolodziejczyk M., Kraszewski B., Uchanski J., Falkowski P., Sadura K., Lukasik S., Godlewski T., (2015): Deformation studies in Warsaw using Persistent Scatterer Interferometry, 9th International Workshop Fringe 2015 “Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry and Sentinel-1 InSAR”, Frascatti, 23-27 March, 2015.