Geodezja i geodynamika

Pomiary GNSS

Zespół Centrum Geodezji i Geodynamiki posiada duże doświadczenie w precyzyjnym pozycjonowaniu GNSS, zdobyte w licznych projektach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym (np. Czad, Uganda, Tajlandia, Niemcy). Dotyczy ono zarówno pomiarów wykonywanych w trybie statycznym, jak w czasie rzeczywistym (RTK) oraz ich opracowania.

Centrum Geodezji i Geodynamiki dysponuje odbiornikami GNSS odbierającymi sygnały zarówno systemu GPS jak i GLONASS. Zespół Centrum przygotowany jest do wykonywania prac w zakresie:

  • zakładania osnów,
  • pomiaru fotopunktów,
  • pomiaru profili terenu,
  • nietypowych prac inżynieryjnych,
  • projektowania i opracowywania wyników pomiarów GNSS,
  • prowadzenia szkoleń z zastosowania pomiarów satelitarnych.

Centrum oferuje również usługę w zakresie kontroli metrologicznej zestawów odbiornik, antena, oprogramowanie z wykorzystaniem metody opracowanej w Centrum i wdrożonej.