Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska

Profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  – kierownik Zakładu Teledetekcji IGiK, prowadzi działalność naukową związaną z wykorzystaniem informacji z satelitów optycznych i mikrofalowych do określania bilansu energetycznego i wodnego na obszarach rolniczych i bagiennych. Jest autorem modeli prognozowania plonów, monitorowania susz w Polsce, wykrywania niedoborów wody w glebie oraz metod analizy obszarów podmokłych. Stopień doktora otrzymała na Uniwersytecie Australijskim w Canberra w 1987 r. w wyniku przeprowadzenia prac badawczych nad wymianą strumieni energii pomiędzy powierzchnią lasów eukaliptusowych a atmosferą z zastosowaniem informacji z satelity NOAA. W 1995 r. w ramach stypendium Fullbrighta realizowała pracę badawczą w Phoenix, USA, związaną z modelowaniem wilgotności gleby, ewapotranspiracji, plonów upraw z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych i meteorologicznych. Była i jest kierownikiem ze strony IGiK licznych projektów międzynarodowych realizowanych w FP6 i FP7 (Geoland, Geoland-2, INTAS PACINE, CEUBIOM, GIONET), projektów realizowanych we współpracy z NOAA NESDIS oraz z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Jest członkiem międzynarodowych organizacji: Committee on Astronautics and Space Exploration oraz Space and Natural Disasters Reduction Committee, krajowym koordynatorem programu ERASMUS MUNDUS, autorem/współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.


Ostatnie publikacje:

 • Maslikowski L., Kulpa K., Krysik P., Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., 2013, An L-band noise radar demonstrator for ground-based measurements of ground surface backscattering, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, Vol. 5, No. 3, pp. 401-407.
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Kowalik W., Malek I., Gatkowska M., Bartold M., Turlej K., Biophysical Parameters Assessed from Mircrowave and Optical Data, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2012, vol. 58, No 2, pp. 99-104. ARTYKUŁ
   
 • Maslikowski L., Krysik P., Kulpa K., Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., 2012, A radar demonstrator for ground-based L-band ground reflectivity measurements, Proceedings of the 9th European Radar Conference (EuRAD), Amsterdam (Netherlands) October 31st-November 2nd, pp. 119-122.
   
 • Dabrowska-Zielinska, K., Budzynska M., Tomaszewska M., Bartold M., Turlej K., ENVISAT.MERIS spectra bands and ENVISAT ASAR – discussion on applications of Sentinel 1 and 2 for agriculuture in Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 2012, pp. 1. POSTER
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Rychlik S., Malek I., Turlej K., Bartold M., Gatkowska M., Study in Biebrza Wetlands using optical and microwave satellite data PECS Project: Study and implementation of remote sensing techniques for the assessment of carbon balances for different biomasses and soil moistures within various ecosystems, Abstract Volume, ESA DUE Permafrost Final Workshop, Potsdam (Germany) 15th-17th February, 2012. POSTER
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Ciolkosz A., Malinska A., Bartold M., Monitoring of agricultural drought In Poland using data derived from environmental satellite images, Geoinformation Issues, 2011, vol. 3, no 1 (3), p. 87. ARTYKUŁ
   
 • Budzyńska M., Dąbrowska-Zielińska K., Turlej K, Małek I., Bartold M., Monitoring przyrodniczy Bagien Biebrzańskich z zastosowaniem Teledetekcji, Woda-Środowisko-Obszary wiejskie, 2011, t. 11 z. 3 (35). ARTYKUŁ
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Ciolkosz A., Budzynska M., Malinska A., Bartold M., 2011, The System for Early Natural Disasters Monitoring in Agriculture, Proceedings of 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 10-15 April, Sydney Australia, www.isrse34.org.
   
 • Maslikowski L., Krysik P., Dabrowska-Zielinska K., Kowalik W., Bartold M., 2011, Preliminary results of ground reflectivity measurements using noise radar, Proceedings of SPIE, Vol. 8008, session 8.
   
 • Rychlik S., Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Gatkowska M., Bartold M., 2011, Estimates of CO2 balance in wetlands area applying remote sensing modeling, Proceedings of CarboForest Conference, 21-23 September, Forest Research Institute, Sękocin Stary Poland. POSTER