dr hab. inż. Walyeldeen Hassan Godah, prof. IGiK

Profesor Instytutu w Centrum Geodezji i Geodynamiki IGiK. Uzyskał licencjat z zakresu geodezji inżynieryjnej na Uniwersytecie w Chartumie na Wydziale Inżynierii w 2004 roku. Stopień magistra Geodezji i Geoinformatyki otrzymał w Royal Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie w czerwcu 2009 roku, gdzie po ukończeniu studiów pracował jako asystent na Wydziale Geodezji do grudnia 2009 roku. W marcu 2011 roku rozpoczął studia doktoranckie w Polsce, odbywając staż w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii. W październiku 2014 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena udziału globalnych modeli geopotencjału uzyskanych z misji GOCE w tworzeniu lokalnych modeli geoidy”.

W listopadzie 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Inżynierii Lądowej i Transportu na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie rozprawy „Wpływ danych z grawimetrycznych misji satelitarnych na wyznaczanie wysokości geoidy/quasigeoidy oraz wysokości ortometrycznych/normalnych oraz ich zmian w czasie”. Obecnie kontynuuje działalność naukową w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii. Jego zainteresowania związane są z grawimetrią satelitarną, modelowaniem pola grawitacyjnego oraz problematyką opracowywania danych GNSS w aspekcie ich wykorzystania do monitorowania procesów geodynamicznych.

orcid.org/0000-0002-5616-0770


Ostatnie publikacje:

 • Krynski J., Dykowski P., Godah W., Szelachowska M., (2023): Research on gravity field modelling and gravimetry in Poland in 2019-2022, Advances in Geodesy and Geoinformation, Vol. 72, No 2. DOI:10.24425/agg.2023.146158.
 • Bogusz J., Brzezinski A., Godah W., Nastula J., (2023): Research on Earth rotation and geodynamics in Poland in 2019-2022, Advances in Geodesy and Geoinformation, Vol. 72, No 2. DOI:10.24425/agg.2023.144593.
 • Szelachowska M., Godah W., Krynski J., (2022): Contribution of GRACE satellite mission to the determination of orthometric/normal heights corrected for their dynamics – A case study of Poland, Remote Sensing, Vol. 14, issue 17, (19 pp), DOI 10.3390/rs14174271.
 • Belay E.Y., Godah W., Szelachowska M., Tenzer R., (2022): ETH-GQS: An Estimation of Geoid-to-Quasigeoid Separation over Ethiopia, Geodesy and Geodynamics 13(1): 31-37. https://doi.org/10.1016/j.geog.2021.09.006
 • Ray J.D., Vijayan M.S.M., Godah W. (2021): Seasonal horizontal deformations obtained using GPS and GRACE data: case study of North-East India and Nepal Himalaya, Acta Geodaetica et Geophysica ARTYKUŁ
 • Belay E.Y., Godah W., Szelachowska M., Tenzer R., (2021): ETH–GM21: A New Gravimetric Geoid Model over Ethiopia Developed Using the Least Square Collocation, Journal of African Earth Sciences 183:104313. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2021.104313
 • Ray J.D., Vijayan M.S.M., Godah W., (2021): Seasonal Horizontal Deformations Obtained Using GPS and GRACE Data: Case Study of North-East India and Nepal Himalaya. Acta Geodaetica et Geophysica. ARTYKUŁ
 • Godah W., Ray J.D., Szelachowska M., Krynski J., (2020): The Use of National CORS Networks for Determining Temporal Mass Variations within the Earth’s System and for Improving GRACE/GRACE-FO Solutions. Remote Sensing 12(20):3359.  ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., Ray J.D., (2020): Assessment of Temporal Variations of Orthometric/Normal Heights Induced by Hydrological Mass Variations over Large River Basins Using GRACE Mission Data. Remote Sensing 12 (18):3070. ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Ray J.D., Krynski J., (2020): Comparison of vertical deformations of the Earth’s surface obtained using GRACE-based GGMs and GNSS data – A case study of Poland. Acta Geodynamica et Geomaterialia 17:169–176. ARTYKUŁ
 • Öztürk E.Z., Godah W., Abbak R.A. (2020): Estimation of Physical Height Changes from GRACE Satellite Mission Data over Turkey. Acta Geodaetica et Geophysica 55 (2):301–317. ARTYKUŁ
 • Godah W., (2019): IGiK–TVGMF: A MATLAB package for computing and analysing temporal variations of gravity/mass functionals from GRACE satellite based global geopotential mo.dels, Computers and Geosciences 123: 47–58. DOI: 10.1016/j.cageo.2018.11.008 (Scopus, Science Citation Index Expanded). ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2019): On the recovery of temporal variations of geoid heights determined with the use of GGMs based on SST-hl data from non-dedicated gravity satellite missions, Bulletin of Geodetic Sciences 25(3):e2019017. ARTYKUŁ
 • Ray J.D., Vijayan M.S.M., Godah W., Kumar A., (2019): Investigation of background noise in the GNSS position time series using spectral analysis – A case study of Nepal Himalaya, Geodesy and Cartography 68(2): 375–388, DOI: 10.24425/gac.2019.128468 (Emerging Sources Citation Index).  ARTYKUŁ
 • Godah W., Gedamu A.A., Bedada T.B., (2018): On the contribution of dedicated gravity satellite missions to the modelling of the Earth gravity field ‒ A case study of Ethiopia and Uganda in the East Africa, Geoinformation Issues 10(1): 5–15. ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Ray J.D., Krynski J., (2019): Comparison of vertical displacements obtained using GRACE data and GNSS data over Poland, 20th Workshop on Recent Geodynamics of Central Europe and the 2nd Symposium of the Committee on Geodesy Polish Academy of Sciences, 24-26 October, Jakuszyce, Poland.
 • Godah W., Szelachowska M., Ray J.D., Krynski J., (2019): On the determination of vertical displacements using GRACE and GNSS data – A case study of Poland, ESA Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.
 • Godah W., Gedamu A.A., Bedada T.B., (2019): On the contribution of dedicated gravity satellite mission to the modelling of the Earth gravity field over East Africa, The 27th IUGG General Assembly, Montréal, Canada, 8 – 18 July, 2019.
 • Godah W., Krynski J., Szelachowska M., (2018): The use of absolute gravity data for the validation of Global Geopotential Models and for improving quasigeoid heights determined from satellite-only Global Geopotential Models, Journal of Applied Geophysics, Volume 152, Pages 38-47. ARTYKUŁ
 • Zeray-Öztürk E., Godah W., Alpay-Abbak R., (2018): Analysis of de-correlation filters performance for estimating temporal mass variations determined from GOCE-based GGMs over Konya basin. The FIG Congress 2018. (Embracing our smart world where the continents connect: enhancing the geospatial maturity of societies) Istanbul, Turkey, May 6–11, 2018 ARTYKUŁ
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2018): Application of the PCA/EOF method for the analysis and modelling of temporal variations of geoid heights over Poland. Acta Geodaetica et Geophysica, Volume 53, Issue 1, Pages 93–105. ARTYKUŁ
 • Godah W.,  Gedamu A.A, Bedada T.B. (2018): On the contribution of dedicated gravity satellite missions to the modelling of the Earth gravity field ‒ A case study of Ethiopia and Uganda in East Africa, Geoinformation Issues, vol. 10 No 1(10), pp. 5-15.
 • Godah W., (2018):  IGiK–TVGMF: A Matlab® GUIs package for computing, analysing and modelling temporal variations of gravity/mass functionals from GRACE satellite based global geopotential models, GRACE Scientific Team Meeting, October 9-11, 2018, Potsdam, Germany.  POSTER
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., On the determination of temporal variations of geoid heights from GGMs based on SST-hl data of non-dedicated gravity satellite missions, GRACE Scientific Team Meeting, October 9-11, 2018, Podstam, Germany. POSTER
 • Zeray-Öztürk E., Godah W., Alpay-Abbak R., (2018): Evaluation of RL05 GRACE Based Global Geopotential Models on a Regional Scale: A case study of Turkey. The EGU General Assembly 2018, from 8–13 April 2018, Vienna, Austria. POSTER
 • Godah W., (2018): On the determination, analysis and modelling of temporal variations of gravity/mass functionals from GRACE/GRACE-FO satellite missions, The 1st Scientific and Technical Conference dedicated to the EPOS-PL project, 19–21 November 2018, Warsaw, Poland.
 • Godah W., Szelachowska M., Öztürk E.Z., Krynski J., (2018): On the contribution of physical height changes estimated with the use of GRACE satellite mission data to the modernization of a national vertical system, AGU Fall Meeting, 10–14 December 2018, Washington, D.C., USA.
 • Kryński J., Wilde-Piórko M., Dykowski P., Sękowski M., Godah W., Szelachowska M., (2018): Budowa Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG), 1 konferencja naukowo-techniczna poświęcona projektowi EPOS-PL, Jachranka, 19-21 November 2018.
 • Öztürk E.Z., Godah W., Abbak R.A., (2018): Analysis of De-correlation filters performance for estimating temporal mass variations determined from GRACE-based GGMs over Konya basin. FIG Congress 2018, Istanbul, Turkey, 6–11 May 2018.
 • Godah W., Krynski J., Szelachowska M., (2018): The use of absolute gravity data for the validation of Global Geopotential Models and for improving quasigeoid heights determined from satellite-only Global Geopotential Models, Journal of Applied Geophysics, ISSN: 0926-9851