Aerotriangulacja cyfrowa

Zakład Fotogrametrii Instytutu Geodezji i Kartografii w latach 1997-2007 prowadził szeroką współpracę z przedsiębiorstwami geodezyjno-kartograficznymi w Polsce jak również z firmami zagranicznymi. Realizował prace związane z projektowaniem dużych bloków aerotriangulacji, a w szczególności osnowy fotogrametrycznej. Pomiar punktów osnowy fotogrametrycznej oparty był wyłącznie na technologii fotogrametrycznej stacji cyfrowej. Do wyrównania aerotriangulacji wykorzystywane były najnowsze wersje oprogramowania wyposażone w bogate narzędzia rachunku wyrównawczego oraz statystyczne. W Zakładzie Fotogrametrii zrealizowano zadania, z których na szczególne wyróżnienie zasługuje aerotriangulacja:

 • archiwalnych zdjęć lotniczych w skali 1: 8 000 dla odtworzenia przebiegu konturów budynków na zlecenie Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficzne „EGiB” Sp. z o.o. Lublin,
 • nieregularnych i wydłużonych bloków obejmujących obszary dolin rzecznych w Polsce dla Blom Info Sp.z o.o. (Dania),
 • bloku zdjęć lotniczych obejmujących obiekt Karkonosze na zlecenie Biura Urządzeń Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Brzegu,
 • obiektu Columbia (USA)  na zlecenie „TUKAJ” Mapping Central Europe,
 • bloku barwnych zdjęć lotniczych w skali 1: 10 000 pokrywającego aglomerację olsztyńską na zlecenie OPGK Olsztyn,
 • bloku barwnych zdjęć lotniczych w skali 1 : 26 000 oraz 1 : 10 000 pokrywającego obszar miasta Płock i jego okolic dla Urzędu Miasta,
 • obiektu REGIS, ROBESON (USA) dla Tukaj Mapping Central Europe,
 • bloku czarno-białych zdjęć lotniczych na obszarze państwa Kostaryki na zlecenie KLM AeroKarto,
 • bloku czarno-białych zdjęć lotniczych w skali 1 : 15 000 pokrywających obszar gmin Warszawa-Bemowo oraz Warszawa-Ursynów,
 • bloku barwnych zdjęć lotniczych w skali 1 : 26 000 na obszarze Bytom Odrzański,
 • bloku barwnych zdjęć lotniczych w skali 1 : 26 000 rejonu Rzeszowa (w ramach programu PHARE),
 • bloku spektrostrefowych zdjęć lotniczych w skali 1 : 10 000 rejonu Pienińskiego Parku Narodowego,
 • bloku czarno-białych zdjęć lotniczych w skali 1 : 10 000 pola testowego „Góry Świętokrzyskie”,
 • bloku barwnych zdjęć lotniczych w skali 1 : 10 000  rejonu Słowińskiego Parku Narodowego.