Obrazy epipolarne i anaglify

Baza danych zawiera obrazy epipolarne oraz  wykonane na ich podstawie obrazy anaglifowe. Zbiór obrazów rastrowych został wykonany na podstawie monochromatycznych, jak i barwnych analogowych zdjęć lotniczych pokrywających różne obszary Polski, m.in. Nadwiślańskie Park Krajobrazowe, Słowiński Park Narodowy, Katowice, Poznań czy Rzeszów.

  

Para zdjęć epipolarnych

Zasób powstał w latach 1995-2004 w wyniku realizacji projektów fotogrametrycznych wykonanych przez Instytut Geodezji i Kartografii.