Mapy

Baza danych zawiera mapy topograficzne oraz trójwymiarową mapę zagospodarowania centrum Warszawy. Mapy topograficzne sporządzone zostały w latach od 1953 do 1994 roku, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych  1942, a ich treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. Trójwymiarowa mapa zagospodarowania centrum Warszawy powstała w oprogramowaniu Microstation w wyniku procesu wektoryzacji treści mapy topograficznej w skali 1 : 10 000, a następnie poprzez jej uzupełnienie o informację wysokościową wybranych elementów 2D. 

Baza danych powstała w wyniku skanowania i kalibracji do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 wydrukowanych map topograficznych oraz realizacji projektu badawczego "Metodyka opracowania modelu 3D miasta cyfrowymi metodami fotogrametrii lotniczej i satelitarnej" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  

Przykładowy arkusz mapy topograficznej w skali 1 : 25 000

W bazie danych rastrowych znajduje się:

  • 294 mapy topograficzne w skali 1 : 100 000;
  • 1085 map topograficznyvh w skali 1 : 50 000;
  • 19 map topograficznych w skali 1 : 25 000.

Trójwymiarowa mapa zagospodarowania centrum Warszawy przechowywana jest w pliku wektorowym w formacie DGN. W poszczególnych warstwach znajdują się informacje o położeniu i charakterze wybranych budynków oraz sieci dróg i terenów zielonych okalających Pałac Kultury i Nauki.