Zobrazowania naziemne

Zasób stanowią 102 naziemne zobrazowania wykonane niemetrycznymi kamerami cyfrowymi. Zobrazowania pozyskano na potrzeby realizowanych w Instytucie Geodezji i Kartografii projektów badawczych.

26 zobrazowań przedstawia pary stereoskopowe pomieszczenia laboratoryjnego Zakładu Fotogrametrii, które posłużyły do modelowania przestrzennego wspomnianego wnętrza. Zdjęcia wykonano w konwencji barwnej aparatem kompaktowym Minolta A1.

  

Para stereoskopowa zdjęć naziemnych laboratorium Zakładu Fotogrametrii

Pozostałe zdjęcia znajdujące się w bazie pozyskane zostały w ramach realizacji tematu związanego z modelowaniem 3D miasta. Zdjęcia te zawierają informację obrazową wykorzystaną do teksturowania modeli 3D elewacji budynków znajdujących się w centrum Warszawy.