Numeryczne Modele Terenu

Baza danych zawiera numeryczne modele terenu opracowane na podstawie analogowych zdjęć lotniczych zawierające informację o wysokości terenu. Współrzędne punktów wyznaczono w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992, a wysokość normalną odniesiono do układu wysokości Kronsztad 86.

Numeryczne modele terenu wygenerowane zostały na potrzeby projektów badawczych, prac zleconych przez Urząd Miasta Płock oraz Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne.

Przykładowy arkusz Numerycznego Modelu Terenu

W bazie znajduje się 169 plików zorganizowanych w kroju odpowiadającym zasięgom arkuszy map w skali 1:10 000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 oraz w kroju „wstęgowym”. Poszczególne pliki tekstowe zawierające współrzędne XYZ punktów w regularnej siatce o oczku od 20 do 50 metrów, linie nieciągłości oraz obszary wydzielone (o obniżonej dokładności np. lasy).

Przechowywane w bazie danych numeryczne modele terenu pokrywają swoim zakresem 8 obszarów tj.:

  • Mazowsze;
  • Płock;
  • Puławy;
  • Warszawa Phare;
  • Warszawa Centrum;
  • Warszawa Bemowo;
  • Wisła;
  • Włocławek.