Ortoobrazy

Baza danych zawiera zbiór ortofotomap wykonanych na podstawie monochromatycznych oraz barwnych zdjęć lotniczych pozyskanych w latach 1995-2004.

Krój ortofotomapy oparty jest na arkuszach map w skali 1:5000 oraz 1:10000 w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992.

Ortofotomapa Starego Miasta w Warszawie

Zasób powstał w ramach prac badawczych, w wyniku realizacji projektów komercyjnych oraz na potrzeby projektu PHARE. 

W bazie znajdują się ortofotomapy 12 obszarów zapisanych w formacie GeoTIFF.